Система оцінки відповідності

Система оцінки відповідності - правила, процедури та управління для проведення оцінки відповідності

Найти определение термина в тексте документа от 15.01.2015

Суб'єкти господарювання (Все определения термина — 14)

Суб’єкти господарювання - виробники, уповноважені представники, імпортери та розповсюджувачі, а відповідно до деяких технічних регламентів - також інші фізичні та юридичні особи. Згідно з певними технічними регламентами суб’єктами господарювання можуть вважатися лише деякі із зазначених осіб

Найти определение термина в тексте документа от 03.07.2019

Суб’єкти господарювання - виробник, уповноважений представник, імпортер та розповсюджувач

Найти определение термина в тексте документа от 15.01.2015

Сфера призначення (Все определения термина — 2)

Сфера призначення - перелік процедур оцінки відповідності та видів продукції, стосовно яких згідно з відповідним технічним регламентом призначено орган з оцінки відповідності

Найти определение термина в тексте документа от 15.01.2015

Технічна специфікація (Все определения термина — 17)

Технічна специфікація - документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна задовольняти продукція, процес або послуга

Найти определение термина в тексте документа от 15.01.2015

Технічне регулювання (Все определения термина — 2)

Технічне регулювання - правове регулювання відносин у сфері визначення та виконання обов’язкових вимог до характеристик продукції або пов’язаних з ними процесів та методів виробництва, а також перевірки їх додержання шляхом оцінки відповідності та/або державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції чи інших видів державного нагляду (контролю)

Найти определение термина в тексте документа от 15.01.2015

Технічний регламент (Все определения термина — 10)

Технічний регламент - нормативно-правовий акт, в якому визначено характеристики продукції або пов’язані з ними процеси та методи виробництва, включаючи відповідні процедурні положення, додержання яких є обов’язковим

Найти определение термина в тексте документа от 15.01.2015

Технічний регламент - нормативно-правовий акт, в якому визначено характеристики продукції або пов’язані з ними процеси та методи виробництва, включаючи відповідні адміністративні положення, додержання яких є обов’язковим. Він може також включати або виключно стосуватися вимог до термінології, позначень, пакування, маркування чи етикетування в тій мірі, в якій вони застосовуються до продукції, процесу або методу виробництва

Найти определение термина в тексте документа от 03.07.2019

Уповноважений представник (Все определения термина — 23)

Уповноважений представник - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка одержала від виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених у цьому дорученні завдань

Найти определение термина в тексте документа от 15.01.2015

Уповноважений представник - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка одержала від виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених завдань

Найти определение термина в тексте документа от 03.07.2019


вверх