Введення в обіг (Все определения термина — 17)

Введення в обіг - надання продукції на ринку України в перший раз

Найти определение термина в тексте документа от 15.01.2015

Визначені вимоги

Визначені вимоги - заявлені потреби чи очікування, які зафіксовані в технічних регламентах, стандартах, технічних специфікаціях або в інший спосіб

Найти определение термина в тексте документа от 15.01.2015

Випробувальна лабораторія (Все определения термина — 4)

Випробувальна лабораторія - орган з оцінки відповідності, який проводить випробування

Найти определение термина в тексте документа от 15.01.2015

Випробування (Все определения термина — 8)

Випробування - визначення однієї чи кількох характеристик об’єкта оцінки відповідності згідно з процедурою

Найти определение термина в тексте документа от 15.01.2015

Виробник (Все определения термина — 44)

Виробник - будь-яка фізична чи юридична особа, яка виготовляє продукцію або доручає її розроблення чи виготовлення та реалізує цю продукцію під своїм найменуванням або торговельною маркою.

Найти определение термина в тексте документа от 15.01.2015

Виробник - будь-яка фізична чи юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка виготовляє продукцію або доручає її розроблення чи виготовлення та реалізує цю продукцію під своїм найменуванням або торговельною маркою (знаком для товарів і послуг). Положення цього Закону щодо виробників також застосовуються до монтажників ліфтів

Найти определение термина в тексте документа от 03.07.2019

Виробництво елементів обладнання об'єкта електроенергетики (Все определения термина — 9)

Введення в експлуатацію - використання продукції за її призначенням споживачем (користувачем) в Україні в перший раз

Найти определение термина в тексте документа от 15.01.2015

Гармонізований європейський стандарт (Все определения термина — 9)

Гармонізований європейський стандарт - стандарт, який прийнятий однією з європейських організацій стандартизації на основі запиту, зробленого Європейською Комісією, та номер і назву якого опубліковано в "Офіційному віснику Європейського Союзу"

Найти определение термина в тексте документа от 15.01.2015

Гармонізований європейський стандарт - європейський стандарт, прийнятий на основі запиту Європейської Комісії для застосування законодавства Європейського Союзу щодо гармонізації

Найти определение термина в тексте документа от 03.07.2019

Декларування відповідності (Все определения термина — 4)

Декларування відповідності - підтвердження відповідності першою стороною (особою, що надає об’єкт оцінки відповідності)

Найти определение термина в тексте документа от 15.01.2015

Декларування відповідності - підтвердження відповідності першою стороною

Найти определение термина в тексте документа от 03.07.2019

Документ про відповідність (Все определения термина — 5)

Документ про відповідність - декларація (в тому числі декларація про відповідність), звіт, висновок, свідоцтво, сертифікат (у тому числі сертифікат відповідності) або будь-який інший документ, що підтверджує виконання заданих вимог, які стосуються об’єкта оцінки відповідності

Найти определение термина в тексте документа от 03.07.2019

Документ про відповідність - декларація, протокол, звіт, висновок, свідоцтво, сертифікат або будь-який інший документ, що підтверджує виконання визначених вимог, які стосуються об’єкта оцінки відповідності

Найти определение термина в тексте документа от 15.01.2015

Задані вимоги

Задані вимоги - заявлені потреби чи очікування, які зафіксовані в технічних регламентах, стандартах, технічних специфікаціях або в інший спосіб

Найти определение термина в тексте документа от 03.07.2019

Заінтересована сторона (Все определения термина — 5)

Заінтересована сторона - будь-яка фізична чи юридична особа або громадське об’єднання без статусу юридичної особи, що має безпосередній або опосередкований інтерес стосовно діяльності з розроблення, прийняття та застосування технічних регламентів і передбачених ними процедур оцінки відповідності та/або використання результатів оцінки відповідності вимогам технічних регламентів

Найти определение термина в тексте документа от 15.01.2015

Законодавство Європейського Союзу щодо гармонізації

Законодавство Європейського Союзу щодо гармонізації - будь-які акти законодавства Європейського Союзу, що гармонізують умови впровадження продукції на ринок

Найти определение термина в тексте документа от 03.07.2019

Знак відповідності технічним регламентам (Все определения термина — 12)

Знак відповідності технічним регламентам - маркування, за допомогою якого виробник вказує, що продукція відповідає застосовним вимогам, визначеним у технічних регламентах, якими передбачене нанесення цього маркування

Найти определение термина в тексте документа от 03.07.2019

Знак відповідності технічним регламентам - маркування, за допомогою якого виробник вказує, що продукція відповідає вимогам, які застосовуються до зазначеної продукції та визначені в технічних регламентах, якими передбачене нанесення цього маркування

Найти определение термина в тексте документа от 15.01.2015

Імпортер (Все определения термина — 28)

Імпортер - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка вводить в обіг на ринку України продукцію походженням з іншої країни

Найти определение термина в тексте документа от 15.01.2015

Інспектування (Все определения термина — 12)

Інспектування - перевірка продукції, процесу, послуги чи установки або їх проекту та визначення їх відповідності конкретним вимогам або, на основі професійного судження, загальним вимогам

Найти определение термина в тексте документа от 03.07.2019

Інспектування - перевірка продукції, процесу, послуги чи установки або їх проектування та визначення їх відповідності конкретним вимогам або, на основі професійного судження, загальним вимогам

Найти определение термина в тексте документа от 15.01.2015

Коментарі (Все определения термина — 3)

Коментарі - зауваження та пропозиції до технічних регламентів і процедур оцінки відповідності та їх проектів

Найти определение термина в тексте документа от 15.01.2015

Модуль оцінки відповідності (Все определения термина — 2)

Модуль оцінки відповідності - уніфікована процедура оцінки відповідності чи її частина

Найти определение термина в тексте документа от 03.07.2019

Модуль оцінки відповідності - уніфікована процедура оцінки відповідності чи її частина, визначена згідно з відповідним актом законодавства Європейського Союзу

Найти определение термина в тексте документа от 15.01.2015

Надання на ринку (Все определения термина — 16)

Надання на ринку - будь-яке платне або безоплатне постачання продукції для розповсюдження, споживання чи використання на ринку України в процесі здійснення господарської діяльності

Найти определение термина в тексте документа от 15.01.2015

Об'єкт оцінки відповідності (Все определения термина — 2)

Об’єкт оцінки відповідності - конкретний матеріал, продукція, установка, процес, послуга, система, особа чи орган, до яких застосовується оцінка відповідності

Найти определение термина в тексте документа от 15.01.2015

Орган з інспектування (Все определения термина — 2)

орган з інспектування - орган з оцінки відповідності, який здійснює інспектування

Найти определение термина в тексте документа от 15.01.2015

Орган з оцінки відповідності (Все определения термина — 14)

Орган з оцінки відповідності - орган (підприємство, установа, організація чи їх структурний підрозділ), що здійснює діяльність з оцінки відповідності, включаючи калібрування, випробування, сертифікацію та інспектування

Найти определение термина в тексте документа от 03.07.2019

орган з оцінки відповідності - підприємство, установа, організація чи їх структурний підрозділ, що здійснює діяльність з оцінки відповідності, включаючи випробування, сертифікацію та інспектування

Найти определение термина в тексте документа от 15.01.2015

Орган із сертифікації (Все определения термина — 2)

орган із сертифікації - орган з оцінки відповідності, який є третьою стороною та управляє схемами сертифікації

Найти определение термина в тексте документа от 15.01.2015

Орган, що призначає (Все определения термина — 3)

Орган, що призначає, - центральний орган виконавчої влади, що призначає органи з оцінки відповідності, розширює чи скорочує сферу їх призначення, призупиняє, анулює або поновлює їх призначення, а також забезпечує оцінювання та моніторинг таких органів з оцінки відповідності

Найти определение термина в тексте документа от 03.07.2020

орган, що призначає, - центральний орган виконавчої влади, уповноважений призначати органи з оцінки відповідності, обмежувати сферу їх призначення, тимчасово припиняти чи поновлювати дію рішень про призначення або анулювати ці рішення

Найти определение термина в тексте документа от 15.01.2015

Оцінка відповідності (Все определения термина — 18)

оцінка відповідності - процес доведення того, що визначені вимоги, які стосуються продукції, процесу, послуги, системи, особи чи органу, були виконані

Найти определение термина в тексте документа от 15.01.2015

Оцінка відповідності - процес доведення того, що задані вимоги, які стосуються продукції, процесу, послуги, системи, особи чи органу, були виконані

Найти определение термина в тексте документа от 03.07.2019

Підтвердження відповідності (Все определения термина — 8)

Підтвердження відповідності - видача документа про відповідність, яка ґрунтується на прийнятому після критичного огляду рішенні про те, що виконання визначених вимог було доведене

Найти определение термина в тексте документа от 15.01.2015

Підтвердження відповідності - видача документа про відповідність, яка ґрунтується на прийнятому після критичного огляду рішенні про те, що виконання заданих вимог було доведене

Найти определение термина в тексте документа от 03.07.2019

Презумпція відповідності

Презумпція відповідності - припущення, яке визнається достовірним, поки не буде доведено інше, про те, що продукція, пов’язаний з нею процес або метод виробництва чи інший об’єкт відповідає вимогам відповідного технічного регламенту, що визначені в ньому, а орган з оцінки відповідності відповідає спеціальним вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій

Найти определение термина в тексте документа от 15.01.2015

Призначення (Все определения термина — 5)

Призначення - надання органом, що призначає, органу з оцінки відповідності права здійснювати певну діяльність з оцінки відповідності

Найти определение термина в тексте документа от 03.07.2020

Призначення - надання органом, що призначає, органу з оцінки відповідності права виконувати як третій стороні певні завдання з оцінки відповідності згідно з відповідним технічним регламентом

Найти определение термина в тексте документа от 15.01.2015

Продукція (Все определения термина — 14)

Продукція - речовина, препарат або товар, виготовлений у ході виробничого процесу

Найти определение термина в тексте документа от 15.01.2015

Продукція - речовина, препарат або товар, виготовлений у ході виробничого процесу (крім послуг)

Найти определение термина в тексте документа от 03.07.2019

Процедура оцінки відповідності (Все определения термина — 4)

Процедура оцінки відповідності - будь-яка процедура, яка безпосередньо чи опосередковано використовується для визначення того, що визначені вимоги виконуються

Найти определение термина в тексте документа от 15.01.2015

Процедура оцінки відповідності - будь-яка процедура, яка безпосередньо чи опосередковано використовується для визначення того, що задані вимоги виконуються

Найти определение термина в тексте документа от 03.07.2019

Ризик (Все определения термина — 40)

Ризик - можливість виникнення та вірогідні масштаби наслідків негативного впливу протягом певного періоду часу

Найти определение термина в тексте документа от 15.01.2015

Розповсюдження (Все определения термина — 3)

Розповсюдження - надання продукції на ринку України після введення її в обіг

Найти определение термина в тексте документа от 15.01.2015

Розповсюдження - надання продукції на ринку після введення її в обіг

Найти определение термина в тексте документа от 03.07.2019

Розповсюджувач (Все определения термина — 21)

Розповсюджувач - будь-яка інша, ніж виробник або імпортер, фізична чи юридична особа в ланцюгу постачання продукції, яка надає продукцію на ринку

Найти определение термина в тексте документа от 03.07.2019

Розповсюджувач - будь-яка інша, ніж виробник або імпортер, фізична чи юридична особа в ланцюгу постачання продукції, яка надає продукцію на ринку України

Найти определение термина в тексте документа от 15.01.2015

Сертифікація (Все определения термина — 24)

Сертифікація - підтвердження відповідності третьою стороною, яке стосується продукції, процесів, послуг, систем або персоналу

Найти определение термина в тексте документа от 03.07.2019

Сертифікація - підтвердження відповідності третьою стороною (особою, яка є незалежною від особи, що надає об’єкт оцінки відповідності, та від особи, що заінтересована в такому об’єкті як споживач чи користувач), яке стосується продукції, процесів, послуг, систем або персоналу

Найти определение термина в тексте документа от 15.01.2015


вверх