Перечень терминов Кол-во: 12 терминов

Інспектування

Інспектування - візуальна перевірка об'єктів регулювання для визначення наявності регульованих шкідливих організмів та/або відповідності фітосанітарним заходам

 Про карантин рослин
Закон Украины от 30.06.19933348-XII

Інспектування - візуальна перевірка об’єктів регулювання для визначення наявності регульованих шкідливих організмів та/або відповідності фітосанітарним заходам

 Про карантин рослин
Закон Украины от 30.06.19933348-XII

Інспектування (перевірка) — процедура оцінки відповідності системи забезпечення якості підприємства (виробничої дільниці) та фактичного стану наявного виробництва чинним в Україні вимогам GMP за місцем провадження діяльності.

 Про затвердження Порядку проведення сертифікації виробництва лікарських засобів
МОЗ України; Приказ, Порядок, Форма типового документа от 30.10.2002391

Інспектування - складське, лабораторне оцінювання стану та сортової чистоти (типовості) насіннєвих посівів, багаторічних насаджень, насіння і садивного матеріалу

 Про насіння і садивний матеріал
Закон Украины от 26.12.2002411-IV

Інспектування — наземні перевірки та роботи, що виконуються з метою встановлення відповідності злітно-посадкового майданчика вимогам даних Правил та надання чи продовження терміну дії Посвідчення про допуск його до експлуатації.

 Про затвердження Правил допуску до експлуатації злітно-посадкових майданчиків для польотів легких повітряних суден
Державіаслужба; Приказ, Правила, Форма типового документа, Перечень от 01.12.2004205

Інспектування — подальший контроль за використанням і збереженням фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяття зобов'язань, станом і достовірністю бухгалтерського обліку та фінансової звітності органів державного і комунального сектору з метою виявлення недоліків і порушень. Інспектування здійснюється у формі ревізій і перевірок та повинно забезпечувати виявлення фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових та матеріально відповідальних осіб. Відмінністю інспектування від внутрішнього аудиту є фіскальна спрямованість — за його результатами керівництву органів державного і комунального сектору, контроль за діяльністю яких здійснювався, пред'являються вимоги, а не надаються рекомендації.

 Про схвалення Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю
Распоряжение Кабинета Министров Украины; Концепция от 24.05.2005158-р

Інспектування - процедура оцінки відповідності фармацевтичної системи якості суб’єкта господарювання та фактичного стану наявних умов виробництва лікарських засобів та умов контролю якості чинним в Україні вимогам належної виробничої практики за місцем провадження діяльності (місцезнаходженням виробничих потужностей, у тому числі зон контролю якості та зон зберігання за контрактом (договором));

 Про затвердження Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики
МОЗ України; Приказ, Порядок, Форма, Заявление, Справка, Перечень, Письмо, Описание, Отчет, Сертификат, Заключение, План, Бланк от 27.12.20121130

Інспектування - перевірка продукції, процесу, послуги чи установки або їх проекту та визначення їх відповідності конкретним вимогам або, на основі професійного судження, загальним вимогам


Інспектування - перевірка продукції, процесу, послуги чи установки або їх проектування та визначення їх відповідності конкретним вимогам або, на основі професійного судження, загальним вимогам


Інспектування - перевірка службової діяльності органів (підрозділів) поліції за всіма напрямами роботи


Інспектування - форма державного контролю, яка полягає у здійсненні перевірки стану здоров’я та благополуччя тварин, виробництва та обігу харчових продуктів та кормів з метою встановлення відповідності законодавству про харчові продукти, корми, здоров’я та благополуччя тварин


Інспектування означає дослідження, що проводиться компетентним органом влади або від його імені для перевірки відповідності вимогам національного законодавствавверх