Гірничий закон України
Закон Украины от 06.10.19991127-XIV

Аварійно-рятувальна служба (формування) (Все определения термина — 3)

Аварійно-рятувальна служба (формування) - професійна воєнізована служба, діяльність якої спрямована на організацію та здійснення заходів щодо запобігання аваріям на гірничих підприємствах та їх ліквідації, рятування людей

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Аварійно-рятувальна служба (формування) — професійна воєнізована служба, діяльність якої спрямована на організацію та здійснення заходів щодо запобігання аваріям на гірничих підприємствах та їх ліквідації, рятування людей.

Найти определение термина в тексте документа от 18.11.2012

Вибій (Все определения термина — 3)

Вибій - поверхня корисної копалини або породи, з якої безпосередньо здійснюється її виїмка

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Вибій — поверхня корисної копалини або породи, з якої безпосередньо здійснюється її виїмка.

Найти определение термина в тексте документа от 18.11.2012

Вибухові матеріали (речовини) (Все определения термина — 2)

Вибухові матеріали (речовини) - хімічні сполуки або суміші речовин, здатні до вибуху (швидкого самопоширюваного перетворення з виділенням великої кількості тепла та утворенням газів)

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Вибухові матеріали (речовини) — хімічні сполуки або суміші речовин, здатні до вибуху (швидкого самопоширюваного перетворення з виділенням великої кількості тепла та утворенням газів).

Найти определение термина в тексте документа от 18.11.2012

Відкрита розробка родовищ (Все определения термина — 3)

Відкрита розробка родовищ - видобування корисних копалин безпосередньо з земної поверхні

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Відкрита розробка родовищ — видобування корисних копалин безпосередньо з земної поверхні.

Найти определение термина в тексте документа от 18.11.2012

Газодинамічні явища (Все определения термина — 2)

Газодинамічні явища — швидкоплинне руйнування масиву порід і вивільнення газу під дією природних сил (раптові викиди, гірничі удари тощо).

Найти определение термина в тексте документа от 18.11.2012

Газодинамічні явища - швидкоплинне руйнування масиву порід і вивільнення газу під дією природних сил (раптові викиди, гірничі удари тощо)

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Гірнича (гірничодобувна) промисловість (Все определения термина — 2)

Гірнича (гірничодобувна) промисловість - комплекс галузей важкої промисловості з розвідування родовищ корисних копалин, їх видобутку з надр землі та збагачення

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Гірнича (гірничодобувна) промисловість — комплекс галузей важкої промисловості з розвідування родовищ корисних копалин, їх видобутку з надр землі та збагачення.

Найти определение термина в тексте документа от 18.11.2012

Гірнича виробка (Все определения термина — 4)

Гірнича виробка - порожнина у гірничому масиві після виймання корисних копалин та інших порід

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Гірнича виробка — порожнина у гірничому масиві після виймання корисних копалин та інших порід.

Найти определение термина в тексте документа от 18.11.2012

Гірнича наука (Все определения термина — 2)

Гірнича наука — система наукових знань про умови залягання, способи і засоби розвідки, видобутку та збагачення корисних копалин.

Найти определение термина в тексте документа от 18.11.2012

Гірнича наука - система наукових знань про умови залягання, способи і засоби розвідки, видобутку та збагачення корисних копалин

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Гірнича справа (Все определения термина — 2)

Гірнича справа - діяльність, пов'язана з видобуванням з надр корисних копалин на основі новітніх досягнень науки і техніки

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Гірнича справа — діяльність, пов'язана з видобуванням з надр корисних копалин на основі новітніх досягнень науки і техніки.

Найти определение термина в тексте документа от 18.11.2012

Гірниче законодавство (Все определения термина — 2)

Гірниче законодавство - сукупність правових норм, які регулюють гірничі відносини та встановлюють правила ведення гірничих робіт

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Гірниче законодавство — сукупність правових норм, які регулюють гірничі відносини та встановлюють правила ведення гірничих робіт.

Найти определение термина в тексте документа от 18.11.2012

Гірниче підприємство (Все определения термина — 2)

Гірниче підприємство - цілісний технічно та організаційно відокремлений майновий комплекс засобів і ресурсів для видобутку корисних копалин, будівництва та експлуатації об'єктів із застосуванням гірничих технологій (шахти, рудники, копальні, кар'єри, розрізи, збагачувальні фабрики тощо)

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Гірниче підприємство — цілісний технічно та організаційно відокремлений майновий комплекс засобів і ресурсів для видобутку корисних копалин, будівництва та експлуатації об'єктів із застосуванням гірничих технологій (шахти, рудники, копальні, кар'єри, розрізи, збагачувальні фабрики тощо).

Найти определение термина в тексте документа от 18.11.2012

Гірничий масив (Все определения термина — 3)

Гірничий масив - ділянка земної кори, яка характеризується єдиними умовами утворення та подібними властивостями компонентів, що її складають

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Гірничий масив — ділянка земної кори, яка характеризується єдиними умовами утворення та подібними властивостями компонентів, що її складають.

Найти определение термина в тексте документа от 18.11.2012

Гірничий об'єкт (Все определения термина — 4)

Гірничий об'єкт - окрема гірнича виробка (система гірничих виробок) або виробка, що входить до складу гірничого чи іншого підприємства та використовується для видобутку корисних копалин та інших цілей, а також будівлі (споруди), які технологічно пов'язані з ними

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Гірничий об'єкт — окрема гірнича виробка (система гірничих виробок) або виробка, що входить до складу гірничого чи іншого підприємства та використовується для видобутку корисних копалин та інших цілей, а також будівлі (споруди), які технологічно пов'язані з ними.

Найти определение термина в тексте документа от 18.11.2012

Гірничі відносини (Все определения термина — 2)

Гірничі відносини — правовідносини, пов'язані з використанням та охороною надр і врегульовані законами України та іншими нормативно-правовими актами.

Найти определение термина в тексте документа от 18.11.2012

Гірничі відносини - правовідносини, пов'язані з використанням та охороною надр і врегульовані законами України та іншими нормативно-правовими актами

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Гірничі породи (Все определения термина — 3)

Гірничі породи — природні агрегати однорідних або різних мінералів, утворених за певних геологічних умов у земній корі або на її поверхні.

Найти определение термина в тексте документа от 18.11.2012

Гірничі породи - природні агрегати однорідних або різних мінералів, утворених за певних геологічних умов у земній корі або на її поверхні

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Гірничі роботи (Все определения термина — 3)

Гірничі роботи — комплекс робіт з проведення, кріплення та підтримки гірничих виробок і виймання гірничих порід в умовах порушення природної рівноваги, можливості прояву небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Найти определение термина в тексте документа от 18.11.2012

Гірничі роботи - комплекс робіт з проведення, кріплення та підтримки гірничих виробок і виймання гірничих порід в умовах порушення природної рівноваги, можливості прояву небезпечних і шкідливих виробничих факторів

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Завал виробки (Все определения термина — 2)

Завал виробки — довільний вивал у діючу гірничу виробку з перекриттям її перерізу та руйнуванням кріплення.

Найти определение термина в тексте документа от 18.11.2012

Завал виробки - довільний вивал у діючу гірничу виробку з перекриттям її перерізу та руйнуванням кріплення

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Кар'єр (Все определения термина — 3)

Кар'єр — гірниче підприємство, що добуває рудні та нерудні корисні копалини відкритим способом.

Найти определение термина в тексте документа от 18.11.2012

Кар'єр - гірниче підприємство, що добуває рудні та нерудні корисні копалини відкритим способом

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Консервація (Все определения термина — 8)

Консервація - припинення діяльності гірничого підприємства на невизначений строк з можливістю подальшого поновлення його роботи

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Консервація у гірничій діяльності

Консервація — припинення діяльності гірничого підприємства на невизначений строк з можливістю подальшого поновлення його роботи.

Найти определение термина в тексте документа от 18.11.2012

Копальня (Все определения термина — 3)

Копальня — місце видобутку рудних та нерудних корисних копалин підземним або відкритим способом.

Найти определение термина в тексте документа от 18.11.2012

Копальня - місце видобутку рудних та нерудних корисних копалин підземним або відкритим способом

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Корисні копалини (Все определения термина — 8)

Корисні копалини - природні мінеральні речовини, які можуть використовуватися безпосередньо або після їх обробки

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Корисні копалини — природні мінеральні речовини, які можуть використовуватися безпосередньо або після їх обробки.

Найти определение термина в тексте документа от 18.11.2012

Обвалення (Все определения термина — 2)

Обвалення — порушення цілісності гірничого масиву, що супроводжується вивалом його частини у гірничу виробку.

Найти определение термина в тексте документа от 18.11.2012

Обвалення - порушення цілісності гірничого масиву, що супроводжується вивалом його частини у гірничу виробку

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Особливо небезпечні підземні умови (Все определения термина — 2)

Особливо небезпечні підземні умови — умови в шахтах і рудниках, пов'язані з дією важкопрогнозованих проявів гірничогеологічних і газодинамічних факторів, що створюють небезпеку для життя та здоров'я їх працівників (виділення та вибухи газу та пилу, раптові викиди, гірничі удари, обвалення, самозаймання гірничих порід, затоплення гірничих виробок тощо).

Найти определение термина в тексте документа от 18.11.2012

Особливо небезпечні підземні умови - умови в шахтах і рудниках, пов'язані з дією важкопрогнозованих проявів гірничогеологічних і газодинамічних факторів, що створюють небезпеку для життя та здоров'я їх працівників (виділення та вибухи газу та пилу, раптові викиди, гірничі удари, обвалення, самозаймання гірничих порід, затоплення гірничих виробок тощо)

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Охорона гірничих виробок (Все определения термина — 2)

Охорона гірничих виробок - заходи, що вживаються для запобігання деформаціям гірничих виробок

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Охорона гірничих виробок — заходи, що вживаються для запобігання деформаціям гірничих виробок.

Найти определение термина в тексте документа от 18.11.2012

Підривні роботи (Все определения термина — 2)

Підривні роботи — роботи, що проводяться із застосуванням вибухових речовин для руйнування гірничих порід за допомогою вибуху з метою видобутку корисних копалин, проведення гірничих виробок тощо.

Найти определение термина в тексте документа от 18.11.2012

Підривні роботи - роботи, що проводяться із застосуванням вибухових речовин для руйнування гірничих порід за допомогою вибуху з метою видобутку корисних копалин, проведення гірничих виробок тощо

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015


вверх