Перечень терминов Кол-во: 29 терминов

Імпортер

"Імпортер" — український (іноземний) суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, який виступає стороною зовнішньоекономічного контракту (договору) і планує здійснити ввезення на митну територію своєї країни товару.


"Імпортер" — український (іноземний) суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, який виступає стороною зовнішньоекономічного контракту (договору) і планує здійснити ввезення на митну територію своєї країни товару, що підлягає експортному контролю.


Імпортер — суб'єкт господарсько-правових відносин, який декларує надходження на митну територію України товару (товарів).


Імпортер - суб’єкт господарсько-правових відносин, який декларує надходження на митну територію України товару (товарів)


Імпортер - суб'єкт господарсько-правових відносин, що декларує надходження на митну територію країни імпорту товару (товарів)


Імпортер — суб'єкт господарсько-правових відносин, що декларує надходження на митну територію країни імпорту товару (товарів).


Імпортер — суб'єкт господарсько-правових відносин, що декларує надходження на митну територію України товару (товарів).


Імпортер - суб'єкт господарсько-правових відносин, що декларує надходження на митну територію України товару (товарів)


Імпортер — сторона у міжнародній передачі товарів, яка здійснює їх придбання у відповідності із зовнішньоекономічним договором (контрактом), ввезення на інших законних підставах або тимчасово приймає товари на території відповідної держави.


Імпортер - суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснює ввезення на митну територію України хімічних джерел струму

 Про хімічні джерела струму
Закон Украины от 23.02.20063503-IV

Імпортер означає будь-яку засновану в межах Співтовариства фізичну або юридичну особу, яка вводить в обіг на території Співтовариства продукт з третьої країни


Імпортер — будь-яка фізична чи юридична особа, яка є резидентом України та вводить в обіг на ринку України продукцію походженням з іншої держави.


Імпортер означає будь-яку засновану в межах Співтовариства фізичну або юридичну особу, яка вводить в обіг на території Співтовариства продукт з третьої країни


Імпортер - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка вводить в обіг на ринку України продукцію походженням з іншої країни


Імпортер - будь-яка фізична або юридична особа - резидент України, що вводить в обіг на ринку України засіб вимірювальної техніки походженням з іншої країни;

 Про затвердження Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки
Постановление Кабинета Министров Украины; Технический регламент, Требования, Форма типового документа, Декларация, Перечень от 24.02.2016163

Імпортер - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, що вводить в обіг на ринку України посудину походженням з іншої країни

 Про затвердження Технічного регламенту простих посудин високого тиску
Постановление Кабинета Министров Украины; Технический регламент, Требования, Форма типового документа, Декларация, Перечень от 28.12.20161025

Імпортер - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка вводить в обіг на ринку України продукцію походженням з іншої країни

 Про затвердження Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах
Постановление Кабинета Министров Украины; Технический регламент, Критерии, Требования, Форма типового документа, Декларация, Перечень от 28.12.20161055

Імпортер - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка вводить в обіг на ринку України електричне та електронне обладнання походженням з іншої країни

 Про затвердження Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні
Постановление Кабинета Министров Украины; Технический регламент, Форма типового документа, Декларация от 10.03.2017139

Імпортер - будь-яка фізична чи юридична особа, яка є суб’єктом господарювання - резидентом України і яка вводить в обіг на території України радіообладнання походженням з іншої країни

 Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання
Постановление Кабинета Министров Украины; Технический регламент, Форма типового документа, Декларация, План, Мероприятия, Перечень от 24.05.2017355

Імпортер - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, що вводить в обіг на ринку України компонент безпеки для ліфтів походженням з іншої країни

 Про затвердження Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів
Постановление Кабинета Министров Украины; Технический регламент, Требования, Декларация, Перечень от 21.06.2017438

Імпортер - будь-яка фізична або юридична особа - резидент України, що вводить в обіг на ринку України іграшку походженням з іншої країни

 Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок
Постановление Кабинета Министров Украины; Технический регламент, Перечень, Требования, Форма типового документа, Декларация от 28.02.2018151

Імпортер означає будь-яку фізичну або юридичну особу, засновану в межах Союзу, яка вводить в обіг у Союзі вузол або пристрій безпеки з третьої країни


Імпортер означає будь-яку фізичну або юридичну особу, засновану в Союзі, яка вводить в обіг на ринку Союзу прилад або арматуру з третьої країни


Імпортер - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, що вводить в обіг на ринку України вибухові матеріали походженням з іншої країни

 Про затвердження Технічного регламенту вибухових матеріалів промислового призначення
Постановление Кабинета Министров Украины; Технический регламент, Перечень, Требования, Форма типового документа, Декларация от 03.10.2018802

Імпортер - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка вводить в обіг на ринку України прилад або арматуру походженням з іншої країни

 Про затвердження Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі
Постановление Кабинета Министров Украины; Технический регламент, Требования, Форма типового документа, Декларация, Перечень от 04.07.2018814

Імпортер - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка вводить в обіг на ринку України продукцію походженням з іншої країни

 Про затвердження Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів
Постановление Кабинета Министров Украины; Технический регламент, Декларация от 03.10.2018804

Імпортер означає будь-яку фізичну або юридичну особу, засновану в межах Союзу, яка вводить в обіг на території Союзу пересувне обладнання, що працює під тиском, або його частини, що походять з третьої країни


Імпортер - фізична чи юридична особа - резидент України, що вводить в обіг на ринку України обладнання, що працює під тиском, або агрегати походженням з іншої країни

 Про затвердження Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском
Постановление Кабинета Министров Украины; Технический регламент, Декларация, Форма типового документа, Перечень от 16.01.201927

«імпортер» означає будь-яку фізичну або юридичну особу, засновану в межах Союзу, яка вводить в обіг на ринку Союзу посудину з третьої країнивверх