Організації профспілки (Все определения термина — 2)

Організації профспілки - організаційні ланки профспілки, визначені статутом профспілки, що діють у межах повноважень, наданих статутом та цим Законом

Найти определение термина в тексте документа от 26.10.2014

Організації профспілки — організаційні ланки профспілки, визначені статутом профспілки, що діють у межах повноважень, наданих статутом та цим Законом.

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2012

Первинна організація профспілки (Все определения термина — 3)

Первинна організація профспілки - добровільне об'єднання членів профспілки, які, як правило, працюють на одному підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності і виду господарювання або у фізичної особи, яка використовує найману працю, або забезпечують себе роботою самостійно, або навчаються в одному навчальному закладі

Найти определение термина в тексте документа от 26.10.2014

Первинна організація профспілки - добровільне об'єднання членів профспілки, які, як правило, працюють на одному підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності і виду господарювання або у фізичної особи, яка використовує найману працю, або забезпечують себе роботою самостійно, або навчаються в одному закладі освіти

Найти определение термина в тексте документа от 09.08.2019

Первинна організація профспілки — добровільне об'єднання членів профспілки, які, як правило, працюють на одному підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності і виду господарювання або у фізичної особи, яка використовує найману працю, або забезпечують себе роботою самостійно, або навчаються в одному навчальному закладі.

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2012

Працівник (Все определения термина — 14)

Працівник - фізична особа, яка працює на підставі трудового договору на підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи, яка використовує найману працю

Найти определение термина в тексте документа от 26.10.2014

Працівник — фізична особа, яка працює на підставі трудового договору на підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи, яка використовує найману працю.

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2012

Професійна спілка (профспілка) (Все определения термина — 3)

Професійна спілка (профспілка) - добровільна неприбуткова громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання)

Найти определение термина в тексте документа от 26.10.2014

Професійна спілка (профспілка) — добровільна неприбуткова громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання).

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2012

Профспілковий орган (Все определения термина — 2)

Профспілковий орган — орган, створений згідно із статутом (положенням) профспілки, об'єднання профспілок, через який профспілка здійснює свої повноваження.

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2012

Профспілковий орган - орган, створений згідно із статутом (положенням) профспілки, об'єднання профспілок, через який профспілка здійснює свої повноваження

Найти определение термина в тексте документа от 26.10.2014

Профспілковий представник (Все определения термина — 2)

Профспілковий представник — керівник профспілки, її організації, об'єднання профспілок, профспілкового органу, профорганізатор або інша особа, уповноважена на представництво статутом або відповідним рішенням профспілкового органу.

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2012

Профспілковий представник - керівник профспілки, її організації, об'єднання профспілок, профспілкового органу, профорганізатор або інша особа, уповноважена на представництво статутом або відповідним рішенням профспілкового органу

Найти определение термина в тексте документа от 26.10.2014

Роботодавець (Все определения термина — 32)

Роботодавець - власник підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності, галузевої належності або уповноважений ним орган (керівник) чи фізична особа, яка відповідно до законодавства використовує найману працю

Найти определение термина в тексте документа от 26.10.2014

Роботодавець — власник підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності, галузевої належності або уповноважений ним орган (керівник) чи фізична особа, яка відповідно до законодавства використовує найману працю.

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2012

Член профспілки (Все определения термина — 2)

Член профспілки — особа, яка входить до складу профспілки, визнає її статут та сплачує членські внески.

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2012

Член профспілки - особа, яка входить до складу профспілки, визнає її статут та сплачує членські внески

Найти определение термина в тексте документа от 26.10.2014


вверх