Про угоди про розподіл продукції
Закон Украины от 14.09.19991039-XIV

Вироблена продукція (Все определения термина — 5)

Вироблена продукція — загальний обсяг продукції, видобутої відповідно до угоди про розподіл продукції і доставленої у пункт виміру.

Найти определение термина в тексте документа от 21.07.2013

Вироблена продукція - загальний обсяг продукції, видобутої відповідно до угоди про розподіл продукції і доставленої у пункт виміру

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Значні запаси корисних копалин (Все определения термина — 4)

Значні запаси корисних копалин — запаси корисних копалин, розмір яких перевищує незначні запаси корисних копалин.

Найти определение термина в тексте документа от 21.07.2013

Незначні запаси корисних копалин - запаси корисних копалин, що визначаються за критеріями, які встановлюються Кабінетом Міністрів України

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Інвестор (Все определения термина — 16)

Інвестор (інвестори) - громадянин України, іноземець, особа без громадянства, юридична особа України або іншої держави, об'єднання юридичних осіб, створене в Україні чи за її межами, особи, які діють окремо чи спільно, що має (мають) відповідні фінансово-економічні та технічні можливості або відповідну кваліфікацію для користування надрами та визначений переможцем (переможцями) конкурсу; особа, визначена абзацом п'ятнадцятим частини першої статті 7 цього Закону, у разі укладення угоди за участю такої особи; особа, яка набула прав та обов'язків, визначених угодою про розподіл продукції, в результаті передачі прав та обов'язків відповідно до статті 26 цього Закону

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Компенсаційна продукція (Все определения термина — 5)

Компенсаційна продукція — частина виробленої продукції, що передається у власність інвестора в рахунок компенсації його витрат.

Найти определение термина в тексте документа от 21.07.2013

Компенсаційна продукція - частина виробленої продукції, що передається у власність інвестора в рахунок компенсації його витрат та, у випадках, передбачених цим Законом, з урахуванням їх індексації

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Незначні запаси корисних копалин (Все определения термина — 4)

Незначні запаси корисних копалин — запаси корисних копалин, що визначаються за критеріями, які встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Найти определение термина в тексте документа от 21.07.2013

Незначні запаси корисних копалин - запаси корисних копалин, що визначаються за критеріями, які встановлюються Кабінетом Міністрів України

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Нетрадиційні вуглеводні

Нетрадиційні вуглеводні - газ сланцевих товщ, газ (метан) вугільних родовищ, газ центрально-басейнового типу, нафта, конденсат або інша вуглеводнева сировина, яка залягає в нетрадиційних колекторах

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Прибуткова продукція (Все определения термина — 5)

Прибуткова продукція - частина виробленої продукції, що розподіляється між інвестором і державою та визначається як різниця між виробленою і компенсаційною продукцією

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Прибуткова продукція — частина виробленої продукції, що розподіляється між інвестором і державою та визначається як різниця між виробленою і компенсаційною продукцією.

Найти определение термина в тексте документа от 21.07.2013

Продукція (Все определения термина — 14)

Продукція - корисні копалини загальнодержавного та місцевого значення (мінеральна сировина), що видобуваються (виробляються) під час розробки родовищ корисних копалин

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Продукція корисні копалини

Продукція — корисні копалини загальнодержавного та місцевого значення (мінеральна сировина), що видобуваються (виробляються) під час розробки родовищ корисних копалин.

Найти определение термина в тексте документа от 21.07.2013

Пункт виміру (Все определения термина — 5)

Пункт виміру - пункт, у якому відповідно до угоди про розподіл продукції здійснюється вимір виробленої продукції та її розподіл на компенсаційну та прибуткову

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Пункт виміру — пункт, у якому відповідно до угоди про розподіл продукції здійснюється вимір виробленої продукції та її розподіл на компенсаційну та прибуткову.

Найти определение термина в тексте документа от 21.07.2013

Угода про розподіл продукції

Відповідно до угоди про розподіл продукції одна сторона — Україна (далі — держава) доручає іншій стороні — інвестору на визначений строк проведення пошуку, розвідки та видобування корисних копалин на визначеній ділянці (ділянках) надр та ведення пов'язаних з угодою робіт, а інвестор зобов'язується виконати доручені роботи за свій рахунок і на свій ризик з наступною компенсацією витрат і отриманням плати (винагороди) у вигляді частини прибуткової продукції.

Найти определение термина в тексте документа от 21.07.2013


вверх