Перечень терминов Кол-во: 4 термина

Звітність

Звітність - періодичне та/або разове подання до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в паливно-енергетичному комплексі, підприємствами паливно-енергетичного комплексу, які внесені до Реєстру, документів, що складаються за наслідками підтвердження сум заборгованості та/або після застосування механізмів погашення заборгованості, визначених цим Законом. Порядок, зміст та періодичність подання звітності встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в паливно-енергетичному комплексі


Звітність - звіти щодо сум нарахованого єдиного внеску, страхових внесків


Звітність - фінансова звітність, консолідована фінансова звітність (у разі якщо відповідно до законодавства необхідно складати консолідовану фінансову звітність) та звітні дані


Звітність - фінансова, статистична, бухгалтерська та інша звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів респондента за звітний періодвверх