Документація (All definitions of termin — 3)

Документація - взаємопов’язані документи або документ, які/який містить опис функціональних можливостей програмного продукту, проектні та організаційні рішення для забезпечення функціонування, перевірки функціонування програмного продукту

Find the definition in the text on December 14, 2018

Життєвий цикл програмного продукту

Життєвий цикл програмного продукту - період часу, який починається з моменту встановлення вимог до програмного продукту, включає в себе розробку, використання, супроводження, технічну підтримку програмного продукту і закінчується припиненням використання програмного продукту

Find the definition in the text on December 14, 2018

Засіб криптографічного захисту інформації (All definitions of termin — 9)

Засіб криптографічного захисту інформації - програмний, апаратно-програмний, апаратний або інший засіб, призначений для криптографічного захисту інформації

Find the definition in the text on December 14, 2018

Засоби розробки програмних продуктів

Засоби розробки програмних продуктів - засоби, до складу яких входять мови програмування, засоби розробки баз даних, операційні системи, програмні продукти обміну даними, в тому числі з використанням поштових систем, офісні пакети додатків

Find the definition in the text on December 14, 2018

Криптографічний захист (All definitions of termin — 2)

Криптографічний захист - вид захисту, що реалізується за допомогою перетворень інформації з використанням спеціальних даних (ключових даних) з метою приховування (або відновлення) змісту інформації, підтвердження її справжності, цілісності, авторства тощо

Find the definition in the text on December 14, 2018

Спеціалізована інформаційно-телекомунікаційна система

Спеціалізована інформаційно-телекомунікаційна система - сукупність інформаційних та телекомунікаційних систем, які у процесі обробки інформації для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, депозитарної діяльності Центрального депозитарію діють як єдине ціле

Find the definition in the text on December 14, 2018

Спеціалізований програмний продукт

Спеціалізований програмний продукт - програмний продукт, який створюється із застосуванням засобів розробки програмних продуктів та використовується професійними учасниками, Центральним депозитарієм на фондовому ринку при здійсненні професійної діяльності, депозитарної діяльності Центрального депозитарію

Find the definition in the text on December 14, 2018

Технічне завдання (All definitions of termin — 3)

Технічне завдання - документ, оформлений в установленому ГОСТ 19.201-78 порядку, який визначає мету, підстави, призначення, вимоги, які необхідні для розроблення (розвитку або модернізації) програмного продукту або програмного забезпечення ІТС, а також стадії та етапи розробки

Find the definition in the text on December 14, 2018

Функціональні вимоги

Функціональні вимоги - опис функцій, які реалізовані (пропонується реалізувати) у програмному продукті або посилаються на програмний продукт та обумовлюють його функціональні можливості, є підставою для технічних рішень при його створенні

Find the definition in the text on December 14, 2018

Цілісність інформації (All definitions of termin — 2)

Цілісність інформації - умови, за яких інформація зберігається, передається та приймається без змін

Find the definition in the text on December 14, 2018


on top