Автоматизована банківська система (All definitions of termin — 2)

Автоматизована банківська система (далі - АБС) - комплекс програмного та технічного забезпечення, направлений на автоматизацію банківської діяльності банку-агента

Find the definition in the text on November 17, 2017

Автоматизована система виплат Фонду (All definitions of termin — 3)

Автоматизована система виплат Фонду (далі - Система) - організаційно-технічна система, в якій реалізується технологія процесів персоніфікованого обліку вкладників та здійснення їм виплат гарантованих сум відшкодувань, а також вирішуються завдання оперативного управління і контролю за виплатами

Find the definition in the text on November 17, 2017

Автоматизоване робоче місце (All definitions of termin — 3)

Автоматизоване робоче місце (далі - АРМ) - індивідуальний комплекс технічних і програмних засобів, що призначений для автоматизації професійної праці та забезпечує підготовку, редагування, пошук, видачу на екран, а також друк необхідних документів і даних

Find the definition in the text on November 17, 2017

Блокування інформації (All definitions of termin — 3)

Блокування інформації - дії, внаслідок яких унеможливлюється доступ до інформації в Системі

Find the definition in the text on November 17, 2017

Відповідальний працівник (All definitions of termin — 3)

Відповідальний працівник - працівник учасника Системи, який відповідно до його службових обов’язків та розпорядження керівництва учасника Системи має повноваження виконувати певні операції в Системі та є відповідальним за їх належне виконання

Find the definition in the text on November 17, 2017

Гарантована сума за рахунком (All definitions of termin — 2)

Гарантована сума за рахунком (далі - ГСР) - умовна сума, що розраховується Фондом із загальної суми залишку коштів на рахунку та відсотків, зменшених на суму податку, та є частиною гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами одного вкладника в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, а у разі ліквідації банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», - на день початку ліквідації банку;

Find the definition in the text on July 5, 2016

Гарантована сума за рахунком (далі - ГСР) - умовна сума, що розраховується Фондом із загальної суми залишку коштів на рахунку та відсотків, зменшених на суму податку, та є частиною гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами одного вкладника в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, а у разі ліквідації банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», - на день початку ліквідації банку

Find the definition in the text on November 17, 2017

Загальна розрахункова сума (All definitions of termin — 2)

Загальна розрахункова сума - загальна сума вкладів та відсотків, зменшених на суму податку, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, а у разі ліквідації банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», - на день початку ліквідації банку.

Find the definition in the text on July 5, 2016

Загальна розрахункова сума - загальна сума вкладів та відсотків, зменшених на суму податку, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, а у разі ліквідації банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», - на день початку ліквідації банку

Find the definition in the text on November 17, 2017

Модуль операцій виплат (All definitions of termin — 2)

Модуль операцій виплат (далі - МОВ) - підсистема програмного комплексу Системи

Find the definition in the text on November 17, 2017

Облікова картка вкладника (All definitions of termin — 2)

Облікова картка вкладника - реєстрова одиниця інформації, за якою здійснюється персоніфікований облік вкладника, ГСР та відображення руху зазначеної суми при здійсненні виплати гарантованої суми відшкодування вкладнику

Find the definition in the text on November 17, 2017

Отримувач (All definitions of termin — 4)

Отримувач - особа, яка отримує гарантовану суму відшкодування

Find the definition in the text on November 17, 2017

Прикладний програмний інтерфейс (All definitions of termin — 5)

Прикладний програмний інтерфейс (далі - АРІ) - інтерфейс прикладного програмування

Find the definition in the text on November 17, 2017

Програмний комплекс Системи (All definitions of termin — 2)

Програмний комплекс Системи (далі - ПК Системи) - програмне забезпечення, призначене для автоматизації операцій з виплат, обліку, обробки та формування вихідної інформації тощо

Find the definition in the text on November 17, 2017

Програмний комплекс Фонду

Програмний комплекс Фонду - набір взаємодіючих комп’ютерних програм, призначених для прийому інформації про вкладників, виконання процесів перевірки зазначеної інформації, здійснення розрахунку гарантованих сум за вкладами, формування вихідних форм для подальшої передачі їх банкам-агентам для забезпечення процесу виплат відшкодувань вкладникам шляхом передачі банкам-агентам реєстру відшкодувань вкладникам (далі - Загальний реєстр) та/або його частин на паперових та електронних носіях

Find the definition in the text on November 17, 2017

Процесинг Системи (All definitions of termin — 2)

Процесинг Системи - формування, обробка, передавання та зберігання даних про виплати гарантованих сум відшкодувань, а також виконання вимог регламенту Системи щодо їх інформаційного та технологічного обслуговування

Find the definition in the text on November 17, 2017

Процесинговий центр Фонду (All definitions of termin — 2)

Процесинговий центр Фонду (далі - ПЦФ) - модуль Системи, що безпосередньо здійснює процесинг виплат

Find the definition in the text on November 17, 2017

Регламент Системи (All definitions of termin — 2)

Регламент Системи (далі - Регламент) - затверджений виконавчою дирекцією Фонду режим роботи, обсяги, термін і послідовність дій учасників Системи щодо виконання ними процедур із забезпечення процесу виплати гарантованих сум відшкодувань вкладникам. Регламент використовує єдиний обліково-звітний час, що діє в Україні

Find the definition in the text on November 17, 2017

Учасники Системи

Учасники Системи - Фонд та банки-агенти, підключені до ПЦФ

Find the definition in the text on November 17, 2017


on top