Біологічні агенти (All definitions of termin — 2)

Біологічні агенти - мікроорганізми (у тому числі їх спори), включно з отриманими методами генної інженерії, клітинні культури і ендопаразити, як патогенні, так і непатогенні

Find the definition in the text on August 11, 2014

Брудна зона

Брудна зона - приміщення або група приміщень, у яких здійснюється приймання, миття та дезінфекція медичних виробів, що підлягають подальшій стерилізації. Персонал, який працює в цій зоні, потребує додаткових засобів індивідуального захисту при очищенні медичних виробів

Find the definition in the text on August 11, 2014

Валідація процесу стерилізації

Валідація процесу стерилізації - документоване підтвердження того, що процес, який відбувається в межах встановлених параметрів, може здійснюватися ефективно і призводить до отримання стерильного медичного виробу, що відповідає встановленим характеристикам якості

Find the definition in the text on August 11, 2014

Відхилення (All definitions of termin — 3)

Відхилення - відступ від затверджених відповідними нормативно-правовими актами вимог щодо технологічного процесу чи встановлених критеріїв якості ПСО або стерильності медичних виробів

Find the definition in the text on August 11, 2014

Гігієнічні вимоги (All definitions of termin — 3)

Гігієнічні вимоги - комплекс заходів, спрямованих на профілактику негативного впливу фізичних, хімічних, мікрокліматичних та інших факторів на здоров’я людини

Find the definition in the text on August 11, 2014

Дезінфекція медичних виробів

Дезінфекція медичних виробів - знищення патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів на виробах медичного призначення, а також у їх каналах і порожнинах

Find the definition in the text on August 11, 2014

Децентралізована стерилізація

Децентралізована стерилізація - стерилізація, окремі цикли технологічного процесу якої проводяться в спеціально виділених приміщеннях різних підрозділів закладів

Find the definition in the text on August 11, 2014

Інструкції (стандартні робочі процедури)

Інструкції (стандартні робочі процедури) - обов’язкові заходи, здійснення яких пов’язане з процесом стерилізації медичних виробів

Find the definition in the text on August 11, 2014

Контамінація (забруднення)

Контамінація (забруднення) - небажане (випадкове) внесення домішок хімічного чи мікробіологічного походження або чужорідних речовин у медичних виробах під час технологічного процесу, відбору проб, їх пакування або перепакування, зберігання і транспортування

Find the definition in the text on August 11, 2014

Медичні вироби (All definitions of termin — 2)

Медичні вироби - прилади, комплекси, системи, обладнання, апарати, інструменти, пристрої, імплантанти, приладдя, матеріали або інші вироби, у тому числі інвазивні медичні вироби; медичні вироби для діагностики in vitro; медичні вироби, що не досягають основної передбачуваної мети в організмі людини або на її тілі за допомогою фармакологічних, імунобіологічних або метаболічних засобів, але функціям яких такі вироби можуть сприяти; медичні вироби, які використовуються як окремо, так і в поєднанні між собою, включаючи програмні засоби, необхідні для їх належного використання з метою забезпечення:

профілактики, діагностики, лікування, спостереження або полегшення стану пацієнта у разі захворювання, травми, каліцтва або їх компенсації;

дослідження, заміни або видозмінювання структури (анатомії) органів, тканин чи фізіологічних процесів;

контролю над процесом запліднення

Find the definition in the text on August 11, 2014

Пакувальний матеріал (All definitions of termin — 4)

Пакувальний матеріал - будь-який матеріал, який використовується при пакуванні медичних виробів для стерилізації та захисту від контамінації під час зберігання та транспортування, крім транспортної тари (бікси, контейнери тощо)

Find the definition in the text on August 11, 2014

Паровий стерилізатор

Паровий стерилізатор - пристрій для стерилізації на основі водяної насиченої пари під підвищеним тиском, що працює за певної температури, відносної вологості та тривалості обробки

Find the definition in the text on August 11, 2014

Передстерилізаційне очищення

Передстерилізаційне очищення - видалення органічних забруднень та залишків лікувальних препаратів з внутрішніх та зовнішніх поверхонь медичних виробів перед їх дезінфекцією та стерилізацією

Find the definition in the text on August 11, 2014

Плазмовий стерилізатор

Плазмовий стерилізатор - пристрій для стерилізації на основі плазми перекисню водню, що забезпечує стерилізацію за низьких температур та відносної вологості

Find the definition in the text on August 11, 2014

Повітряний стерилізатор

Повітряний стерилізатор - пристрій для стерилізації на основі сухого гарячого повітря, що забезпечує стерилізацію за високих температур під тиском

Find the definition in the text on August 11, 2014

Повітряний шлюз (All definitions of termin — 3)

Повітряний шлюз - обмежений простір з двома або кількома дверима між двома або кількома приміщеннями різних класів чистоти, що служить для контролю потоку повітря між цими приміщеннями, коли в них необхідно увійти або вийти

Find the definition in the text on August 11, 2014

Ревалідація

Ревалідація - повторна валідація процесу для забезпечення гарантії того, що зміни процесу/обладнання, внесені відповідно до процедур контролю, не вплинули несприятливо на характеристику процесу стерилізації та якість медичних виробів

Find the definition in the text on August 11, 2014

Стерилізатор

Стерилізатор - пристрій для стерилізації

Find the definition in the text on August 11, 2014

Стерилізація (All definitions of termin — 2)

Стерилізація - процес знищення на виробах медичного призначення усіх видів мікроорганізмів та їх спор

Find the definition in the text on August 11, 2014

Стерильна зона (All definitions of termin — 5)

Стерильна зона - зона (приміщення), де контролюється навколишнє середовище (повітря, поверхні епідеміологічно значущих об’єктів, приладів тощо) на наявність мікроорганізмів, яка побудована і влаштована таким чином, щоб перешкоджати їх проникненню до неї і утворенню забрудненого повітря із збереженням стерильності повітряного середовища всередині цієї зони

Find the definition in the text on August 11, 2014

Стерильність (All definitions of termin — 2)

Стерильність - відсутність мікроорганізмів та їх спор на медичних виробах

Find the definition in the text on August 11, 2014

Сухожарова шафа

Сухожарова шафа - пристрій для сушіння і стерилізації термостійких хірургічних та інших інструментів, скляного і металевого посуду на основі сухого гарячого повітря

Find the definition in the text on August 11, 2014

Технологічний процес (стерилізація)

Технологічний процес (стерилізація) - усі операції зі стерилізації медичних виробів, включаючи дезінфекцію, ПСО, пакування медичних виробів, їх стерилізацію

Find the definition in the text on August 11, 2014

Централізоване стерилізаційне відділення

Централізоване стерилізаційне відділення - підрозділ закладів, що проводить повний технологічний цикл стерилізації (дезінфекцію, ПСО, комплектацію, пакування та стерилізацію) медичних виробів

Find the definition in the text on August 11, 2014

Чиста зона (All definitions of termin — 3)

Чиста зона - приміщення, у яких здійснюється комплектація, пакування та стерилізація медичних виробів. Персонал в цій зоні працює в медичних халатах, шапках (ковпаках) та взутті, що дезінфікується

Find the definition in the text on August 11, 2014


on top