Конкурсна документація (All definitions of termin — 36)

Конкурсна документація - комплект документів, який надається або надсилається організатором конкурсу його учасникам для підготовки конкурсних пропозицій;

Find the definition in the text on June 13, 2016

Конкурсна пропозиція (All definitions of termin — 32)

Конкурсна пропозиція - комплект документів, який готується учасником конкурсу на підставі конкурсної документації згідно з цим Порядком та подається організатору конкурсу;

Find the definition in the text on June 13, 2016

Об'єкт конкурсу

Об’єкт конкурсу - багатоквартирний будинок (група будинків), що визначається(ються) організатором конкурсу та входить(ять) до переліку будинків, щодо яких оголошено конкурс з призначення управителя;

Find the definition in the text on June 13, 2016

Організатор конкурсу (All definitions of termin — 3)

Організатор конкурсу - виконавчий орган місцевої ради, на території якої розташовані багатоквартирні будинки, або інший орган - суб’єкт владних повноважень, якому делеговано функції із здійснення управління об’єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх утримання, ефективної експлуатації та необхідного рівня і якості послуг;

Find the definition in the text on June 13, 2016

Учасник конкурсу (All definitions of termin — 19)

Учасник конкурсу - фізична особа - підприємець або юридична особа - суб’єкт підприємницької діяльності, яка має намір взяти участь у конкурсі та подала відповідну заяву організатору конкурсу.

Find the definition in the text on June 13, 2016


on top