Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
Мінфін України; Order, Regulation on October 20, 1999246

Запаси (All definitions of termin — 6)

Запаси — активи, які:

утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;

перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;

утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

Find the definition in the text on January 1, 2013, UA

Чиста вартість реалізації запасів (All definitions of termin — 2)

Чиста вартість реалізації запасів — очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію.

Find the definition in the text on January 1, 2015, UA


on top