Про затвердження Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Decision, Regulation, Passport [...] on March 24, 2016388

Балансова вартість активу (All definitions of termin — 4)

Балансова вартість активу - вартість, за якою актив (майно) відображається в балансі банку, що ліквідується;

Find the definition in the text on March 24, 2016

Балансова вартість кредиту

Балансова вартість кредиту - залишкова заборгованість, яка складається з основної суми боргу, нарахованих процентів, неамортизованої премії (дисконту), суми визнаного зменшення корисності. Розраховується станом на дату проведення оцінки кредиту (майнових прав), якщо остання не вказана;

Find the definition in the text on March 24, 2016

Борг за активом (All definitions of termin — 3)

Борг за активом - балансова вартість активу без урахування суми сформованого резерву; уцінки за цінними паперами, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки; дисконту та/або премії

Find the definition in the text on January 28, 2017

Внутрішній паспорт активу (майна) (All definitions of termin — 3)

Внутрішній паспорт активу (майна) - сукупність інформації щодо активів (майна), майнових прав банку, що ліквідується

Find the definition in the text on July 20, 2018

Внутрішній паспорт активу (майна) - сукупність інформації щодо активів (майна), майнових прав банку, що ліквідується;

Find the definition in the text on March 24, 2016

Гарантійний внесок (All definitions of termin — 22)

Гарантійний внесок - форма забезпечення виконання потенційним покупцем зобов’язань за договором купівлі-продажу, розмір та умови якої встановлюються Фондом, що складає частину від початкової ціни активів (майна) та підлягає внесенню потенційним покупцем для набуття статусу учасника відкритих торгів (аукціону) шляхом перерахування коштів на рахунок організатора торгів або шляхом надання банківської гарантії (у тому числі в електронній формі) на відповідну суму або в іншій формі

Find the definition in the text on January 28, 2017

Гарантійний внесок - визначений рішенням Фонду щодо затвердження умов продажу активу(ів) (майна) вид забезпечення виконання зобов’язань учасника відкритих торгів (аукціону) (потенційного покупця) з підписання протоколу відкритих торгів (аукціону), укладання договору купівлі-продажу активу (майна), розрахунків або придбання активів (майна) банку, що ліквідується, та оплати винагороди організатора відкритих торгів (аукціону) шляхом внесення учасниками грошових коштів на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціону) (оператора електронного майданчика) та/або надання електронної банківської гарантії на користь банку, розмір яких розраховується у процентному відношенні, визначеному Фондом, від початкової ціни (ціни реалізації), порядок отримання та повернення яких встановлюється Фондом. Електронна банківська гарантія має бути видана на строк до дати граничного терміну укладення договору, визначеного цим Положенням, але не більше ніж 135 робочих днів

Find the definition in the text on November 24, 2018

Гарантійний внесок - визначений рішенням Фонду щодо затвердження умов продажу активу(ів) (майна) вид забезпечення виконання зобов’язань учасника відкритих торгів (аукціону) (потенційного покупця) з підписання протоколу відкритих торгів (аукціону), укладання договору купівлі-продажу активу (майна), розрахунків або придбання активів (майна) банку, що ліквідується, та оплати винагороди організатора відкритих торгів (аукціону) шляхом внесення учасниками грошових коштів на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціону) (оператора електронного майданчика) та/або надання електронної банківської гарантії на користь банку, розмір яких розраховується у процентному відношенні, визначеному Фондом, від початкової ціни (ціни реалізації), порядок отримання та повернення яких встановлюється Фондом. Електронна банківська гарантія має бути видана на строк до дати граничного терміну укладення договору, визначеного цим Положенням, але не більше ніж 20 робочих днів

Find the definition in the text on July 20, 2018

Електронна торгова система (All definitions of termin — 4)

Електронна торгова система (далі - ЕТС) - сукупність спеціалізованого програмного забезпечення, торгових систем, баз даних, модуля бізнес-аналітики (BI), технічних, програмно-апаратних комплексів, телекомунікаційних та інших засобів та систем електронного документообігу, що забезпечують можливість введення, зберігання та обробки інформації, необхідної для проведення електронних торгів та встановлення їх результатів у вигляді протоколу, що генерується центральною базою даних

Find the definition in the text on January 28, 2017

Електронна торгова система (далі - ЕТС) - сукупність спеціалізованого програмного забезпечення, торгових систем, баз даних, модуля бізнес-аналітики (BI), технічних, програмно-апаратних комплексів, телекомунікаційних та інших засобів та систем електронного документообігу, що забезпечують можливість введення, зберігання та обробки інформації, необхідної для проведення електронних торгів та встановлення їх результатів у вигляді протоколу, що генерується центральною базою даних

Find the definition in the text on July 20, 2018

Кімната даних (All definitions of termin — 3)

Кімната даних - місце розкриття інформації про актив (майно) банку, що ліквідується, доступ до якого надається потенційному покупцю після підписання договору щодо нерозголошення банківської таємниці, інформації, що становить службову інформацію, та персональних даних (у разі якщо інформація про актив (майно) містить інформацію про банківську таємницю, службову інформацію та/або персональні дані) шляхом розміщення електронної форми документів у визначеній кімнаті на персональному комп’ютері за місцезнаходженням банку або активу (майна) банку (у тому числі його відокремлених підрозділів) або на захищеному веб-сайті;

Find the definition in the text on March 24, 2016

Кімната даних - місце розкриття інформації про актив (майно) банку, що ліквідується, доступ до якого надається потенційному покупцю після підписання договору щодо нерозголошення інформації з обмеженим доступом, у тому числі банківської таємниці та персональних даних (у разі якщо інформація про актив (майно) містить інформацію з обмеженим доступом, банківську таємницю та персональні дані), шляхом розміщення електронної форми документів у визначеній кімнаті на персональному комп’ютері за місцезнаходженням банку або активу (майна) банку (у тому числі його відокремлених підрозділів) або на захищеному веб-сайті

Find the definition in the text on July 20, 2018

Комітет з питань консолідації та продажу активів

Комітет з питань консолідації та продажу активів - постійно діючий колегіальний орган Фонду, створений з метою прийняття рішень з питань організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються;

Find the definition in the text on March 24, 2016

Консолідований продаж (All definitions of termin — 2)

Консолідований продаж - відчуження активів (майна) різних банків, що виводяться з ринку або ліквідуються з інших підстав, визначених Законом про систему гарантування, шляхом централізації (об’єднання) Фондом окремих процедур продажу

Find the definition in the text on July 20, 2018

Крок аукціону (All definitions of termin — 30)

Крок аукціону - надбавка (дисконт), на яку в ході відкритих торгів здійснюється підвищення/зниження початкової (стартової) та кожної наступної ціни оголошеного до продажу лота

Find the definition in the text on July 20, 2018

Крок аукціону - надбавка (дисконт), на яку в ході відкритих торгів здійснюється підвищення/зниження початкової (стартової) та кожної наступної ціни оголошеного до продажу лота;

Find the definition in the text on March 24, 2016

Лот (All definitions of termin — 38)

Лот - одиниця активів банку (кількох банків), що виставляється для продажу на аукціоні;

Find the definition in the text on March 24, 2016

Лот - одиниця активів банку (кількох банків), що виставляється для продажу на аукціоні

Find the definition in the text on July 20, 2018

Малий комітет з управління активами (All definitions of termin — 4)

Малий комітет з управління активами (далі - МКУА) - комітет, створений на базі діючої організаційної структури банку, що ліквідується, однією із функцій якого є надання необхідної інформації щодо активів (майна) такого банку для прийняття рішень стосовно їх продажу

Find the definition in the text on July 20, 2018

Малий комітет з управління активами - комітет, створений на базі діючої організаційної структури банку, що ліквідується, однією із функцій якого є надання необхідної інформації щодо активів (майна) такого банку для прийняття рішень стосовно їх продажу;

Find the definition in the text on March 24, 2016

Малоцінні та швидкозношувані предмети (All definitions of termin — 2)

Малоцінні та швидкозношувані предмети (далі - МШП) - активи, які підприємство очікує використовувати менше одного року (або операційного циклу, якщо він більше одного року)

Find the definition in the text on July 20, 2018

Оголошення щодо продажу активів

Оголошення щодо продажу активів (майна) - стисла інформація, що містить дані з публічного паспорта активу (майна), паспорта відкритих торгів (аукціону) та посилання на ці документи, розміщена у друкованих засобах масової інформації, з посиланням на інформацію на офіційному веб-сайті Фонду та веб-сайті банку, що ліквідується

Find the definition in the text on July 20, 2018

Оголошення щодо продажу активів (майна) (All definitions of termin — 2)

Оголошення щодо продажу активів (майна) - стисла інформація, що містить дані з публічного паспорта активу (майна), паспорта відкритих торгів (аукціону) та посилання на ці документи, розміщена у друкованих засобах масової інформації, з посиланням на інформацію на офіційному веб-сайті Фонду та веб-сайті банку, що ліквідується;

Find the definition in the text on March 24, 2016

Оголошення щодо продажу активів (майна) безпосередньо юридичній чи фізичній особі

Оголошення щодо продажу активів (майна) безпосередньо юридичній чи фізичній особі - стисла інформація, що містить дані про активи (майно), та посилання на повний перелік таких активів (майна), розміщена у друкованих засобах масової інформації з посиланням на повну інформацію на офіційному веб-сайті Фонду та веб-сайті банку, що ліквідується

Find the definition in the text on July 20, 2018

Організатор відкритих торгів (аукціонів) (All definitions of termin — 3)

Організатор відкритих торгів (аукціонів) - юридична особа, яка відповідно до установчих документів має право проводити торги;

Find the definition in the text on March 24, 2016

Організатор відкритих торгів (аукціонів) - юридична особа, яка відповідно до установчих документів має право проводити діяльність з організації торгів, та/або юридична особа, що володіє електронним майданчиком (оператор електронного майданчика)

Find the definition in the text on July 20, 2018

Основні засоби (All definitions of termin — 14)

Основні засоби - це матеріальні активи, які підприємство/установа утримує з метою використання їх у процесі виробництва/діяльності або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік)

Find the definition in the text on July 20, 2018

Оціночна вартість (All definitions of termin — 4)

Оціночна вартість - вартість, яка визначається за встановленими алгоритмом та складом вихідних даних;

Find the definition in the text on March 24, 2016

Оціночна вартість - вартість, яка визначається за встановленими алгоритмом та складом вихідних даних

Find the definition in the text on July 20, 2018

Паспорт відкритих торгів (аукціону) (All definitions of termin — 3)

Паспорт відкритих торгів (аукціону) - сукупність інформації щодо проведення відкритих торгів (аукціонів), їх умов, організатора відкритих торгів (аукціонів), початкової ціни реалізації активу (майна) та інше;

Find the definition in the text on March 24, 2016

Паспорт відкритих торгів (аукціону) - сукупність інформації щодо проведення відкритих торгів (аукціонів), їх умов, організатора відкритих торгів (аукціонів) тощо

Find the definition in the text on July 20, 2018

Передпродажна перевірка (All definitions of termin — 3)

Передпродажна перевірка - сукупність заходів, які здійснюються потенційним покупцем (з можливим залученням третіх осіб) для формування цінової пропозиції та участі у відкритих торгах (аукціоні);

Find the definition in the text on March 24, 2016

Передпродажна перевірка - сукупність заходів, які здійснюються потенційним покупцем (з можливим залученням третіх осіб) для формування цінової пропозиції та участі у відкритих торгах (аукціоні)

Find the definition in the text on July 20, 2018

Підготовка до реалізації активів (майна) (All definitions of termin — 3)

Підготовка до реалізації активів (майна) - заходи з підготовки до продажу банку або активів (майна) банку (кількох банків), які здійснює Фонд або банк, що ліквідується, стосовно активів (майна) банку (кількох банків) з можливим залученням третіх осіб;

Find the definition in the text on March 24, 2016

Підготовка до реалізації активів (майна) - заходи з підготовки до продажу активів (майна) банку (кількох банків), які здійснює Фонд або банк, що ліквідується, стосовно активів (майна) банку (кількох банків) з можливим залученням третіх осіб

Find the definition in the text on July 20, 2018

План продажу активів (майна) (All definitions of termin — 3)

План продажу активів (майна) - інформація щодо сукупності активів (майна) банку для продажу, розподілена в часі та сформована на підставі даних складу ліквідаційної маси, затвердженої Фондом

Find the definition in the text on July 20, 2018

План продажу активів (майна) - інформація щодо сукупності активів (майна) банку для продажу, що розподілена в часі та сформована на підставі даних складу ліквідаційної маси, затвердженої виконавчою дирекцією Фонду;

Find the definition in the text on March 24, 2016

Потенційний покупець (All definitions of termin — 10)

Потенційний покупець - фізична або юридична особа, яка має намір придбати актив (майно) банку та може набути такий актив (майно) у власність чи на підставі іншого речового права

Find the definition in the text on July 20, 2018

Потенційний покупець - фізична або юридична особа, яка має намір придбати актив (майно) банку та може набути такий актив (майно) у власність чи на підставі іншого речового права;

Find the definition in the text on March 24, 2016

Початкова ціна (All definitions of termin — 7)

Початкова ціна - ціна активу (майна) на перших відкритих торгах (аукціоні), відображена у рішенні Фонду про затвердження умов продажу активу (майна)

Find the definition in the text on January 28, 2017

Початкова ціна - ціна активу (майна) на перших відкритих торгах (аукціоні), відображена у рішенні Фонду про затвердження умов продажу активу (майна)

Find the definition in the text on July 20, 2018

Початкова ціна реалізації

Початкова ціна реалізації - вартість активу (майна), відображена у пропозиціях на продаж, що затверджені виконавчою дирекцією Фонду;

Find the definition in the text on March 24, 2016

Права вимоги (All definitions of termin — 3)

Права вимоги - права вимоги боргу за кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов’язання таких вимог

Find the definition in the text on July 20, 2018

Права вимоги - права вимоги боргу за кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов’язання таких вимог;

Find the definition in the text on March 24, 2016

Пропозиція щодо реалізації активів (майна) банку (All definitions of termin — 3)

Пропозиція щодо реалізації активів (майна) банку - сукупність інформації щодо активів (майна) банку, що ліквідується, яка складається з внутрішнього паспорта активу (майна), паспорта відкритих торгів (аукціону) і публічного паспорта активу (майна) та формується МКУА (залежно від категорії активу (майна) банку), за винятком паспорта відкритих торгів (аукціону);

Find the definition in the text on March 24, 2016

Пропозиція щодо реалізації активів (майна) банку - сукупність інформації щодо активів (майна) банку, що ліквідується, яка складається з внутрішнього паспорта активу (майна), публічного паспорта активу (майна) і пропозиції щодо початкової ціни / ціни реалізації та формується МКУА (залежно від категорії активу (майна) банку)

Find the definition in the text on July 20, 2018

Пропозиція щодо реалізації активів (майна) банку безпосередньо юридичній чи фізичній осо

Пропозиція щодо реалізації активів (майна) банку безпосередньо юридичній чи фізичній особі - сукупність інформації щодо активів (майна) банку, що ліквідується, у вигляді переліку, який формується МКУА

Find the definition in the text on July 20, 2018

Публічний паспорт активу (майна) (All definitions of termin — 3)

Публічний паспорт активу (майна) - сукупність інформації щодо активів (майна) банку, що ліквідується, яка оприлюднюється з метою залучення якомога більшої кількості потенційних покупців з урахуванням вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» та Закону України «Про захист персональних даних»

Find the definition in the text on July 20, 2018

Публічний паспорт активу (майна) - сукупність інформації щодо активів (майна) банку, що ліквідується, яка оприлюднюється з метою залучення якомога більшої кількості потенційних покупців з урахуванням вимог Законів України «Про банки і банківську діяльність» та «Про захист персональних даних»;

Find the definition in the text on March 24, 2016

Пул активів (майна) (All definitions of termin — 3)

Пул активів (майна) - сукупність активів (майна), що об’єднані за певними ознаками;

Find the definition in the text on March 24, 2016


on top