Виконавська дисципліна (All definitions of termin — 5)

Виконавська дисципліна - неухильне додержання належного, своєчасного та якісного виконання працівниками самостійних структурних підрозділів Національного агентства нормативно-правових актів, посадових інструкцій, наказів, доручень, рішень, планів, програм тощо

Find the definition in the text on February 28, 2018

Головний виконавець (All definitions of termin — 3)

Головний виконавець - самостійний структурний підрозділ, зазначений у резолюції першим, якщо інше не обумовлено

Find the definition in the text on February 28, 2018

Дата реєстрації документа (All definitions of termin — 3)

Дата реєстрації документа - дата фіксування факту створення або надходження документа шляхом проставляння на ньому умовної позначки - реєстраційного індексу та дати з подальшим записом в реєстраційно-моніторинговій картці в системі електронного документообігу (далі - СЕД)

Find the definition in the text on February 28, 2018

Документообіг (All definitions of termin — 2)

Документообіг - обіг документів з моменту їх створення або одержання до завершення виконання або відправлення, знищення або передавання до архіву

Find the definition in the text on February 28, 2018

Електронна резолюція (All definitions of termin — 4)

Електронна резолюція - накладена посадовою особою на електронний документ вказівка керівника виконавцю, що містить стислий зміст прийнятого нею рішення щодо організації виконання електронного документа, на яку накладено електронний цифровий підпис зазначеної особи. Електронна резолюція є єдиною допустимою формою реалізації доручень, виданих в електронній формі

Find the definition in the text on February 28, 2018

Контроль (All definitions of termin — 38)

Контроль - комплекс заходів, що здійснюються для перевірки та оцінки виконання поставлених завдань (управлінських рішень)

Find the definition in the text on February 28, 2018

Контрольний документ (All definitions of termin — 3)

Контрольний документ - документ, за виконанням якого згідно з резолюцією необхідно здійснювати контроль

Find the definition in the text on February 28, 2018

Посадова особа, яка здійснює контроль за виконанням документів у самостійному структурному підрозділі

Посадова особа, яка здійснює контроль за виконанням документів у самостійному структурному підрозділі, - працівник, до функціональних обов’язків якого входять здійснення контролю та ведення обліку контрольних документів, виконання яких покладено на самостійний структурний підрозділ

Find the definition in the text on February 28, 2018

Реєстраційно-моніторингова картка (All definitions of termin — 2)

Реєстраційно-моніторингова картка - картка в електронній формі, що містить вичерпну інформацію про створення, одержання, проходження, виконання, відправлення, зберігання та знищення в установі документа незалежно від форми його створення

Find the definition in the text on February 28, 2018

Резолюція (All definitions of termin — 4)

Резолюція - основна форма реалізації управлінських доручень у письмовій формі, що передбачає постановку конкретного завдання, визначення його предмета, мети, строку та відповідальної за виконання особи, що викладена у вигляді напису на документі

Find the definition in the text on February 28, 2018

Співвиконавець (All definitions of termin — 3)

Співвиконавець - самостійний структурний підрозділ, який відповідно до резолюції не є головним виконавцем документа, але поставлені завдання належать до його компетенції

Find the definition in the text on February 28, 2018

Строк (All definitions of termin — 4)

Строк - певний період у часі, зі спливом якого пов’язана дія або подія, яка має значення для процесу контролю

Find the definition in the text on February 28, 2018

Термін (All definitions of termin — 5)

Термін - певний момент у часі, з настанням якого пов’язана дія або подія, яка має значення для процесу контролю

Find the definition in the text on February 28, 2018


on top