Акліматизація водних живих ресурсів (All definitions of termin — 3)

Акліматизація водних живих ресурсів — цілеспрямоване вселення будь-якого виду водного живого ресурсу в район, де він раніше не мешкав, з метою збагачення та оптимізації природного угруповання корисними для людини видами або покращання екологічного стану водного об'єкта.

Find the definition in the text on June 12, 2007

Анадромні риби (All definitions of termin — 2)

Анадромні риби — види риб, які розмножуються у прісноводних об'єктах, а потім мігрують у морські райони для нагулу.

Find the definition in the text on June 12, 2007

Балка

Балка — суха або з тимчасовим водотоком долина з плоским дном.

Find the definition in the text on June 12, 2007

Вилучення водних живих ресурсів (All definitions of termin — 3)

Вилучення водних живих ресурсів — лов (добування, збирання тощо) водних живих ресурсів із природного середовища.

Find the definition in the text on June 12, 2007

Відтворення водних живих ресурсів (All definitions of termin — 4)

Відтворення водних живих ресурсів (надалі — відтворення) — природне або штучне (розведення, переселення, акліматизація тощо) поновлення чисельності популяцій (ретрансформація) водних живих ресурсів, які скорочуються в процесі їх лову або природної смертності.

Find the definition in the text on June 12, 2007

Водні живі ресурси (All definitions of termin — 11)

Водні живі ресурси — сукупність водних організмів, життя яких (постійно або на окремих стадіях розвитку) неможливе без перебування у воді.

До водних живих ресурсів належать:

- прісноводні, морські, анадромні риби на всіх стадіях розвитку;

- круглороті;

- водні безхребетні, у тому числі молюски головоногі, черевоногі, двостулкові, ракоподібні, черви, голкошкірі, губки, кишковопорожнинні, наземні безхребетні у водній стадії розвитку, інші водні тварини;

- водорості, вищі водні рослини;

- інші водні живі ресурси загальнодержавного значення.

Find the definition in the text on June 12, 2007

Водоохоронна зона (All definitions of termin — 3)

Водоохоронна зона — зона вздовж річок, морів, озер, водосховищ, інших водних об'єктів для створення сприятливого режиму, попередження забруднення, засмічення, знищення навколоводних рослин і тварин та зменшення коливань стоку водних об'єктів.

Find the definition in the text on June 12, 2007

Водосховище (All definitions of termin — 4)

Водосховище — штучна водойма місткістю більше 1 млн. кубічних метрів, збудована для створення запасу води та регулювання її стоку.

Find the definition in the text on June 12, 2007

Дозвіл на спеціальне використання водних живих ресурсів (All definitions of termin — 7)

Дозвіл на спеціальне використання водних живих ресурсів (надалі — дозвіл) — офіційний документ, який засвідчує право користувача на спеціальне використання водних живих ресурсів.

Find the definition in the text on June 12, 2007

Експедиційний лов (All definitions of termin — 2)

Експедиційний лов — вилучення водних живих ресурсів виробничим підрозділом користувача (судно, ланка, дільниця, бригада тощо) на промислових ділянках інших користувачів, за умови їхньої згоди та реєстрації промислового квитка і талона в державному органі рибоохорони, в зоні діяльності якого буде здійснюватись експедиційний лов.

Find the definition in the text on June 12, 2007

Зимувальна яма

Зимувальна яма — поглиблена ділянка дна водного об'єкта, де скупчуються водні живі ресурси в зимовий період.

Find the definition in the text on June 12, 2007

Знаряддя лову (добування, збирання тощо) водних живих ресурсів (All definitions of termin — 2)

Знаряддя лову (добування, збирання тощо) водних живих ресурсів (надалі — знаряддя лову) — сітки, неводи, трали, пастки тощо, якими здійснюється лов водних живих ресурсів.

Find the definition in the text on June 12, 2007

Квота спеціального використання водних живих ресурсів (All definitions of termin — 5)

Квота спеціального використання водних живих ресурсів (надалі — квота) — частка ліміту, яка виділяється користувачу.

Find the definition in the text on June 12, 2007

Контрольний лов (All definitions of termin — 5)

Контрольний лов — вилучення водних живих ресурсів для контролю кількісного або якісного складу популяції з метою регулювання їхнього промислу або з'ясування ветеринарно-санітарного (епідеміологічного) стану тощо.

Find the definition in the text on June 12, 2007

Контрольний спостережний пункт (All definitions of termin — 2)

Контрольний спостережний пункт (надалі — КСП) — стаціонарно розташований береговий пункт, на якому наукове підприємство, установа, організація (у тому числі державний орган рибоохорони) здійснюють науково-дослідні роботи, пов'язані з вивченням стану водних живих ресурсів у районі дислокації пункту.

Find the definition in the text on June 12, 2007

Користувачі водних живих ресурсів (All definitions of termin — 6)

Користувачі водних живих ресурсів — підприємства, установи й організації незалежно від форм власності, а також громадяни України та особи без громадянства, які використовують водні живі ресурси.

Find the definition in the text on June 12, 2007

Корінні води

Корінні води — русла річок з усіма діючими рукавами, затоками, затонами і всі інші проточні в межень води.

Find the definition in the text on June 12, 2007

Ліміт спеціального використання водних живих ресурсів (All definitions of termin — 4)

Ліміт спеціального використання водних живих ресурсів (надалі — ліміт) — дозволений обсяг вилучення (вилову, добування, збирання) водного живого ресурсу з природного середовища.

Find the definition in the text on June 12, 2007

Меліоративний лов (All definitions of termin — 6)

Меліоративний лов — вилучення окремих видів водних живих ресурсів з метою оптимізації їх кількісного і якісного складу та покращання стану водних екосистем.

Find the definition in the text on June 12, 2007

Науково-дослідний лов (All definitions of termin — 5)

Науково-дослідний лов — вилучення водних живих ресурсів, яке здійснюється в наукових цілях і може бути дозволене в будь-яких районах, будь-якими знаряддями та засобами лову в будь-який час.

Find the definition in the text on June 12, 2007

Науково-промисловий лов (All definitions of termin — 4)

Науково-промисловий лов — вилучення водних живих ресурсів з метою з'ясування доцільності здійснення в подальшому їхнього промислу; при цьому обсяги вилучення водних живих ресурсів можуть досягати рівня промислових уловів.

Find the definition in the text on June 12, 2007

Нерестові ділянки

Нерестові ділянки — ділянки водних об'єктів, де здійснюється розмноження риб та інших видів водних живих ресурсів.

Find the definition in the text on June 12, 2007

Неспеціалізований промисел водних живих ресурсів (All definitions of termin — 2)

Неспеціалізований промисел водних живих ресурсів (надалі — неспеціалізований промисел) — вилучення водних живих ресурсів, при якому водні організми — об'єкти промислу можуть бути в улові в будь-якому співвідношенні.

Find the definition in the text on June 12, 2007

Об'єкт промислу (All definitions of termin — 4)

Об'єкт промислу — водний живий ресурс певного виду та біологічного стану, щодо якого здійснюється промисел.

Find the definition in the text on June 12, 2007

Паспорт промислової ділянки (All definitions of termin — 2)

Паспорт промислової ділянки (надалі — паспорт) — офіційний документ, який містить назву, карту-схему, номер, місцезнаходження та фізико-географічну характеристику промислової ділянки.

Find the definition in the text on June 12, 2007

Придаткові системи водних об'єктів

Придаткові системи водних об'єктів — непроточні в межень заплавні води (єрики, протоки, гирла, озера та інші водні об'єкти, в тому числі ті, які тимчасово заливаються водою в період весняної повені).

Find the definition in the text on June 12, 2007

Приймальний пункт, приймальне судно водних живих ресурсів (All definitions of termin — 2)

Приймальний пункт, приймальне судно водних живих ресурсів (надалі — приймальний пункт, приймальне судно) — приміщення (судно), пристосоване (відповідно до санітарних норм) для приймання вилучених, посортованих за видами водних живих ресурсів, для їх подальшого зберігання.

Find the definition in the text on June 12, 2007

Промислова ділянка (All definitions of termin — 2)

Промислова ділянка — рибогосподарський водний об'єкт або його частина, що закріплюється державним органом рибоохорони за окремим користувачем для здійснення промислу та відтворення водних живих ресурсів.

Find the definition in the text on June 12, 2007

Промисловий квиток (All definitions of termin — 2)

Промисловий квиток — офіційний документ, що засвідчує особу, яка відповідає за вилучення водних живих ресурсів у складі виробничих підрозділів користувача (судно, ланка, дільниця, бригада тощо).

Find the definition in the text on June 12, 2007

Рибалка (All definitions of termin — 5)

Рибалка — особа, яка безпосередньо здійснює вилучення водних живих ресурсів із природного середовища у складі виробничого підрозділу користувача (судно, ланка, дільниця, бригада тощо).

Find the definition in the text on June 12, 2007

Рибне господарство (All definitions of termin — 6)

Рибне господарство — галузь народного господарства, завданням якої є вивчення, охорона, використання і відтворення на науковій основі водних живих ресурсів з метою одержання різноманітних видів харчової, кормової, технічної та медичної продукції.

Find the definition in the text on June 12, 2007

Рибогосподарський водний об'єкт (All definitions of termin — 6)

Рибогосподарський водний об'єкт — водний об'єкт (його частина), що використовується або може використовуватись для рибогосподарських потреб.

До рибогосподарських водних об'єктів належать:

- моря із затоками, лиманами та естуаріями;

- ріки з їхніми придатковими системами (озера, бухти, затоки, канали, гирла, протоки, водосховища, що мають постійний або тимчасовий зв'язок з рікою, плавнями або тимчасовими водними об'єктами, а також всі притоки в межах розповсюдження максимальних паводків ріки);

- технічні водойми, що використовуються (можуть використовуватись) для розведення, вирощування та вилову водних живих ресурсів або мають значення для відтворення їхніх запасів.

Find the definition in the text on June 12, 2007

Риболовні судна (All definitions of termin — 2)

Риболовні судна — судна, що використовуються для вилучення, приймання, обробки, зберігання та транспортування водних живих ресурсів, спеціально обладнані (згідно із законодавством) для виконання зазначених робіт.

Find the definition in the text on June 12, 2007

Спеціалізований промисел водних живих ресурсів (All definitions of termin — 2)

Спеціалізований промисел водних живих ресурсів (надалі — спеціалізований промисел) — вилучення водних живих ресурсів, при якому об'єкт промислу повинен складати не менше 50 % від маси улову.

Find the definition in the text on June 12, 2007

Спеціальне використання водних живих ресурсів (All definitions of termin — 6)

Спеціальне використання водних живих ресурсів — усі види використання водних живих ресурсів (за винятком любительського й спортивного рибальства у водних об'єктах загального користування), що здійснюється шляхом їх вилученням з природного середовища при здійсненні промислу, науково-промислового, дослідного, контрольного, меліоративного лову, любительського та спортивного рибальства в порядку спеціального використання, а також з метою подальшого відтворення, акліматизації та реакліматизації.

Find the definition in the text on June 12, 2007

Створ

Створ — ділянка річки, на якій розміщуються споруди гідровузла, що забезпечують підняття рівня води і приймають її натиск.

Find the definition in the text on June 12, 2007

Талон на здійснення вилучення водних живих ресурсів (All definitions of termin — 2)

Талон — офіційний документ, що засвідчує право рибалки на здійснення вилучення водних живих ресурсів.

Find the definition in the text on June 12, 2007

Улов водних живих ресурсів (All definitions of termin — 2)

Улов водних живих ресурсів (надалі — улов) — сукупність вилучених водних живих ресурсів у кількісному або ваговому вимірі.

Find the definition in the text on June 12, 2007


on top