Про затвердження Положення про депозитарну діяльність Національного банку України
Resolution of the National Bank of Ukraine; Regulation, Plan, Specification, Typical Form on March 19, 2003114

Державні цінні папери (All definitions of termin — 4)

Державні цінні папери (далі — ДЦП) — цінні папери, випущені відповідно до вимог законодавства України, емітентом яких є уповноважений державний орган.

Find the definition in the text on May 15, 2003

Дорозміщення державних цінних паперів

Дорозміщення ДЦП — додаткове розміщення емітентом ДЦП певного випуску, за яким відбулося первинне розміщення. Дорозміщення проводиться, коли для продажу пропонуються ДЦП, які за обсягом прав, наданих власникам, термінами погашення та розмірами купонних виплат (якщо вони є) збігаються з умовами випуску ДЦП під час первинного розміщення.

Find the definition in the text on May 15, 2003

Інформаційне повідомлення щодо підтвердження про розблокування державних цінних паперів

Інформаційне повідомлення щодо підтвердження про розблокування ДЦП — документ про згоду організатора торгівлі щодо розблокування клієнтом-постачальником відповідних ДЦП, які були заблоковані для участі в торгах.

Find the definition in the text on May 15, 2003

Клієнт-одержувач депозитарію

Клієнт-одержувач — клієнт Національного банку України, який одержує ДЦП або підтверджує проведення іншої операції з ДЦП клієнтом-постачальником, що передбачена законодавством України.

Find the definition in the text on May 15, 2003

Клієнт-постачальник депозитарію

Клієнт-постачальник — клієнт Національного банку України, який поставляє ДЦП клієнту-одержувачу або проводить інші операції з ДЦП, що передбачені законодавством України.

Find the definition in the text on May 15, 2003

Клієнти Національного банку України

Клієнти Національного банку України — депозитарії, зберігачі та емітент, які користуються послугами Національного банку України як депозитарію ДЦП на підставі договорів, визначених законодавством України.

Find the definition in the text on May 15, 2003

Код клієнта постачальника/одержувача (All definitions of termin — 2)

Код клієнта постачальника/одержувача — код міждепозитарного обліку, що надається в порядку, установленому законодавством України з питань депозитарної діяльності.

Find the definition in the text on May 15, 2003

Код одержувача/платника коштів (All definitions of termin — 2)

Код одержувача/платника коштів — ідентифікаційний код (номер), необхідний для заповнення реквізиту "код одержувача/код платника" платіжного доручення в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку України з питань безготівкових розрахунків в Україні.

Find the definition in the text on May 15, 2003

Нумерація (кодифікація) цінних паперів

Нумерація (кодифікація) цінних паперів — присвоєння Національним депозитарієм України реєстраційного міжнародного ідентифікаційного номера (далі — код) ДЦП.

Find the definition in the text on May 15, 2003

Обслуговуючі банки

Обслуговуючі банки — банки — безпосередні учасники системи електронних платежів Національного банку України, які надають розрахункові послуги клієнтам-постачальникам/одержувачам та/або їх депонентам для виконання грошових розрахунків за операціями з ДЦП.

Find the definition in the text on May 15, 2003

Обтяження державних цінних паперів зобов'язаннями

Обтяження державних цінних паперів зобов'язаннями — будь-які обмеження щодо володіння, користування чи розпорядження ДЦП, що пов'язані з умовами договорів щодо ДЦП, правонаступництва, рішеннями або ухвалами суду та в інших випадках, які передбачені законодавством України.

Find the definition in the text on May 15, 2003

Первинне розміщення державних цінних паперів

Первинне розміщення ДЦП — розповсюдження емітентом ДЦП, які за умовами випуску та обсягом прав ще не перебували в обігу.

Find the definition in the text on May 15, 2003

Програмно-технологічне забезпечення Національного банку України

Програмно-технологічне забезпечення — програмно-технологічне забезпечення Національного банку України з вбудованими засобами криптозахисту інформації, за допомогою якого Національний банк України виконує функції депозитарію ДЦП.

Find the definition in the text on May 15, 2003

Розміщення державних цінних паперів

Розміщення ДЦП — укладання цивільно-правових угод щодо продажу цінних паперів шляхом їх первинного розміщення та/або дорозміщення.

Find the definition in the text on May 15, 2003

Розпорядження (наказ) щодо депозитарію

Розпорядження (наказ) (далі — розпорядження) — документ, що містить вимогу клієнта-постачальника/одержувача до Національного банку України як депозитарію або депонента до зберігача про виконання операцій з ДЦП на рахунках у цінних паперах.

Find the definition in the text on May 15, 2003

Учасники розміщення державних цінних паперів

Учасники розміщення ДЦП — зберігачі-клієнти Національного банку України.

Find the definition in the text on May 15, 2003


on top