Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики
Держкомпідприємництво, МОЗ України; Terms on February 16, 200138/63

Ліцензія на здійснення медичної практики

Ліцензія на здійснення медичної практики — документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду діяльності з медичної практики протягом визначеного строку та за умови виконання ним Ліцензійних умов.

Find the definition in the text on February 28, 2011

Медична практика (All definitions of termin — 3)

Медична практика — це діяльність, пов'язана з комплексом спеціальних заходів, спрямованих на сприяння поліпшенню здоров'я, підвищення санітарної культури, запобігання захворюванням та інвалідності, на діагностику, допомогу особам з гострими і хронічними захворюваннями й реабілітацію хворих та інвалідів, що здійснюється особами, які мають спеціальну освіту.

Find the definition in the text on February 28, 2011


on top