Банківські метали (All definitions of termin — 12)

Банківські метали — золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів.

Find the definition in the text on April 2, 2007

Бригада (група) інкасації (All definitions of termin — 2)

Бригада (група) інкасації — визначена керівником установи банку або керівником підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів залежно від складності виконуваних операцій, ступеня ризику і умов, у яких здійснюється перевезення валютних цінностей та інкасація коштів, кількість працівників підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів.

Find the definition in the text on April 2, 2007

Валютні цінності (валютні кошти) (All definitions of termin — 3)

Валютні цінності (валютні кошти) — матеріальні об'єкти, визначені законодавством України про валютне регулювання як засоби валютно-фінансових відносин, до яких належать:

а) валюта України — грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет та в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти на рахунках, у внесках у банківських та інших кредитно-фінансових установах на території України;

б) платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші фінансові та банківські документи), виражені у валюті України;

в) іноземна валюта — іноземні грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу та такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських та інших кредитно-фінансових установ за межами України;

г) платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські документи), виражені в іноземній валюті або банківських металах;

ґ) золото та інші дорогоцінні метали у вигляді зливків, пластин та монет, а також сертифікати, облігації, варанти та інші цінні папери, номінал яких виражено в золоті, дорогоцінне каміння.

Find the definition in the text on April 2, 2007

Власні сили (All definitions of termin — 2)

Власні сили — касир у супроводі осіб, які надають йому допомогу під час завантаження (розвантаження) цінностей в автотранспорт та здійснюють заходи його особистої охорони або підрозділ перевезення валютних цінностей та інкасації коштів установи банку.

Find the definition in the text on April 2, 2007

Водій оперативного автомобіля (All definitions of termin — 2)

Водій оперативного автомобіля — працівник підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів, який має право на керування оперативним автомобілем.

Find the definition in the text on April 2, 2007

Готівкова виручка (виручка) (All definitions of termin — 4)

Готівкова виручка (виручка) — сума фактично одержаних готівкових коштів від реалізації продукції (товарів, виконаних робіт, наданих послуг) та позареалізаційні надходження.

Find the definition in the text on April 2, 2007

Депозитна система (депозитний банкомат) (All definitions of termin — 2)

Депозитна система (депозитний банкомат) — система з обладнанням для внесення на зберігання цінностей до приймального блока, яка відповідає вимогам Державного стандарту України ДСТУ 4012.2-2001.

Find the definition in the text on April 2, 2007

Іноземна валюта (All definitions of termin — 20)

Іноземна валюта — іноземні грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу та такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських та інших кредитно-фінансових установ за межами України.

Find the definition in the text on April 2, 2007


on top