Про затвердження Правил ринку
Нацком.енергетики, ком.послуг; Resolution, Rule, Treaty [...] on March 14, 2018307

Автоматичний резерв відновлення частоти

Автоматичний резерв відновлення частоти - вид допоміжної послуги. Централізована і часто автоматична послуга, вторинне регулювання або САРЧП. Використовується з метою відновлення частоти системи та для усунення помилки області регулювання. Заміщує резерв підтримки частоти з метою його наявності для балансування знов

Find the definition in the text on March 14, 2018

Адміністратор комерційного обліку (All definitions of termin — 2)

Адміністратор комерційного обліку - юридична особа, яка забезпечує організацію та адміністрування комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії, а також виконує функції центральної агрегації даних комерційного обліку

Find the definition in the text on March 14, 2018

Аудит правил ринку

Аудит правил ринку - аудит, що встановлює, чи дотримані і якою мірою дотримані положення цих Правил щодо розрахунків та виставлення рахунків у межах періоду, якого стосується аудит

Find the definition in the text on March 14, 2018

Аудит системи управління ринком

Аудит системи управління ринком - аудит, що встановлює, чи дотримані і якою мірою дотримані положення цих Правил щодо розрахунків та виставлення рахунків у межах періоду, якого стосується аудит

Find the definition in the text on June 27, 2019

Аудитор правил ринку

Аудитор правил ринку - аудитор, визначений адміністратором розрахунків для проведення аудиту правил ринку

Find the definition in the text on March 14, 2018

Аудитор системи управління ринком (аудитор)

Аудитор системи управління ринком (аудитор) - аудиторська фірма, що включена до реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності як суб’єкт аудиторської діяльності та здійснює аудит системи управління ринком у порядку, встановленому цими Правилами та чинним законодавством

Find the definition in the text on June 27, 2019

Аукціон на допоміжні послуги

Аукціон на допоміжні послуги - добові, тижневі, місячні, квартальні, річні аукціони для придбання резервів та послуги із забезпечення відновлення функціонування об’єднаної енергетичної системи України після системної аварії

Find the definition in the text on March 14, 2018

Аукціонна платформа на допоміжні послуги

Аукціонна платформа на допоміжні послуги - електронна інформаційна система на базі веб-технологій, яку використовує оператор системи передачі для організації і проведення аукціонів на допоміжні послуги

Find the definition in the text on March 14, 2018

Аукціонна платформа на допоміжні послуги (аукціонна платформа)

Аукціонна платформа на допоміжні послуги (аукціонна платформа) - електронна підсистема системи управління ринком, яку використовує оператор системи передачі для організації і проведення аукціонів на допоміжні послуги

Find the definition in the text on June 27, 2019

Баланс енергії

Баланс енергії - фізичний збіг виробленої та спожитої енергії в межах розрахункового періоду відповідно до принципів, наведених у Кодексі системи передачі, затвердженому постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309 (далі - Кодекс системи передачі)

Find the definition in the text on March 14, 2018

Балансуюча електрична енергія

Балансуюча електрична енергія - електрична енергія, що використовується оператором системи передачі для балансування в реальному часі обсягів виробництва та імпорту електричної енергії і споживання та експорту електричної енергії, врегулювання системних обмежень

Find the definition in the text on June 27, 2019

Балансуюча енергія

Балансуюча енергія - електрична енергія для балансування попиту та пропозиції

Find the definition in the text on March 14, 2018

Банківський рахунок учасника ринку

Банківський рахунок учасника ринку - банківський рахунок учасника ринку в уповноваженому банку, який використовується для фінансових розрахунків учасників ринку з адміністратором розрахунків

Find the definition in the text on March 14, 2018

Величина врегулювання

Величина врегулювання - будь-які розбіжності у розрахунках, що здійснюються адміністратором розрахунків, після оновлення сертифікованих даних комерційного обліку, що врегульовуються відповідно до додатка 1 до цих Правил

Find the definition in the text on March 14, 2018

Вимоги до резервів

Вимоги до резервів - вимоги до резерву підтримки частоти, автоматичного резерву відновлення частоти, ручного резерву відновлення частоти або резерву заміщення (окремо на завантаження та розвантаження) для кожного розрахункового періоду торгового дня, що придбаваються оператором системи передачі

Find the definition in the text on March 14, 2018

Відбір (All definitions of termin — 4)

Відбір - відібрана електрична енергія з системи передачі або з системи розподілу в точці комерційного обліку для покриття витрат власного споживання, що не покриває власне виробництво

Find the definition in the text on March 14, 2018

Відбір - електрична енергія, що надійшла з системи передачі або з системи розподілу в точку комерційного обліку учасника ринку та/або учасника роздрібного ринку, обсяг номінованої потужності на відповідний розрахунковий період з метою експорту та обсяг електричної енергії на відповідний розрахунковий період з метою отримання аварійної допомоги в енергосистему України, узгоджений з ОСП суміжної країни

Find the definition in the text on June 27, 2019

Відпуск

Відпуск - електрична енергія, що надійшла в систему передачі або в систему розподілу через точку комерційного обліку учасника ринку та/або учасника роздрібного ринку, та/або обсяг номінованої потужності на відповідний розрахунковий період з метою імпорту та обсяг електричної енергії на відповідний розрахунковий період з метою отримання аварійної допомоги в енергосистему України, узгоджений з ОСП суміжної країни

Find the definition in the text on June 27, 2019

Врегулювання небалансів електричної енергії

Врегулювання небалансів електричної енергії - вчинення стороною, відповідальною за баланс, правочинів щодо купівлі-продажу електричної енергії з оператором системи передачі в обсягах небалансів електричної енергії за цінами небалансів електричної енергії, визначеними відповідно до цих Правил

Find the definition in the text on March 14, 2018

Втрати в системі розподілу

Втрати в системі розподілу - витрати електричної енергії, що виникли в системі розподілу в результаті забезпечення навантаження в точці комерційного обліку, в якій здійснюється відбір/відпуск електричної енергії даної системи розподілу

Find the definition in the text on March 14, 2018

Гарантійна установа

Гарантійна установа - кредитна установа, призначена для покриття будь-якого дефіциту учасника ринку, що набув статусу «дефолтний» через його неспроможність покрити свої фінансові зобов’язання, що виникли за результатами його участі в ринку, крім зобов’язань, що виникають за результатами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку

Find the definition in the text on March 14, 2018

Гарантійний випадок (All definitions of termin — 6)

Гарантійний випадок - відсутність оплати виставлених адміністратором розрахунків рахунків небалансу електричної енергії в терміни, передбачені договором про врегулювання небалансів електричної енергії та вимогами цих Правил

Find the definition in the text on March 14, 2018

Генеруюча одиниця (All definitions of termin — 2)

Генеруюча одиниця - окремий об’єкт електроенергетики, для якого визначено точку комерційного обліку, та окремий об’єкт електроенергетики (генераторна одиниця, блок, сукупність блоків), що визначений як такий, що надає допоміжні послуги

Find the definition in the text on March 14, 2018

Дата припинення

Дата припинення - дата, з якої учасник ринку припиняє свої зобов’язання щодо виконання положень цих Правил

Find the definition in the text on March 14, 2018

Декларація про неготовність (All definitions of termin — 2)

Декларація про неготовність - інформація, надана учасником ринку оператору системи передачі у разі виходу з ладу через технічні причини, пов’язані з функціонуванням або безпекою генеруючої одиниці, що повністю або частково унеможливлює виробництво електроенергії та/або надання допоміжних послуг генеруючою одиницею

Find the definition in the text on March 14, 2018

Декларація про неготовність - інформація, надана учасником ринку оператору системи передачі у разі виходу з ладу одиниці відпуску через технічні причини, пов’язані з функціонуванням або безпекою, що повністю або частково унеможливлює виробництво електричної енергії та/або надання допоміжних послуг такою одиницею відпуску

Find the definition in the text on June 27, 2019

Деталі аукціону на допоміжні послуги

Деталі аукціону на допоміжні послуги - характеристики аукціону на допоміжні послуги (продукт, день проведення аукціону на допоміжні послуги, строки повідомлення про результати аукціону на допоміжні послуги, терміни оскарження, час відкриття та закриття воріт)

Find the definition in the text on March 14, 2018

Диспетчерська інформаційно-адміністративна система

Диспетчерська інформаційно-адміністративна система - модуль системи управління ринком, через яку оператор системи передачі видає диспетчерські команди ППБ та збирає інформацію для моніторингу відповідності ППБ диспетчерським командам

Find the definition in the text on March 14, 2018

Диспетчерська команда (All definitions of termin — 2)

Диспетчерська команда - команда в режимі реального часу оператора системи передачі постачальнику послуг балансування по кожній одиниці постачання послуг з балансування збільшити/зменшити електричне навантаження, характеристики якої визначаються відповідно до керівництва балансуючого ринку

Find the definition in the text on March 14, 2018

Диспетчерська команда - команда в режимі реального часу оператора системи передачі постачальнику послуг балансування по кожній одиниці постачання послуг з балансування збільшити або зменшити електричне навантаження

Find the definition in the text on June 27, 2019

Договір про врегулювання небалансів електричної енергії (All definitions of termin — 2)

Договір про врегулювання небалансів електричної енергії - договір, відповідно до якого суб’єкт господарювання набуває статусу учасника ринку та здійснюється врегулювання небалансів електричної енергії

Find the definition in the text on June 27, 2019

Договір про врегулювання небалансів електричної енергії - договір, відповідно до якого здійснюється врегулювання небалансів електричної енергії та відповідно до якого кандидат в учасники ринку приєднується до цих Правил

Find the definition in the text on March 14, 2018

Загальне навантаження

Загальне навантаження - споживання у МВтЧг усіма представниками навантаження об’єднаної енергетичної системи України

Find the definition in the text on March 14, 2018

Закриття воріт балансуючого ринку (All definitions of termin — 2)

Закриття воріт балансуючого ринку - часові межі для подачі пропозиції на балансуючу електричну енергію. Після цього часу жодна зміна поданих пропозицій на балансуючу електричну енергію учасниками ринку є неможливою

Find the definition in the text on March 14, 2018

Закриття воріт балансуючого ринку - часові межі, коли подача або оновлення пропозиції на балансуючу енергію постачальником послуг балансування в систему управління ринком більше не дозволяється

Find the definition in the text on June 27, 2019

Закриття воріт на аукціонній платформі

Закриття воріт на аукціонній платформі - часові межі, після яких постачальники допоміжних послуг, бажаючи виграти потужність резерву за результатами аукціонів на допоміжні послуги, не можуть повідомляти відповідні величини для всіх розрахункових періодів кожного торгового дня по кожній одиниці надання допоміжних послуг

Find the definition in the text on June 27, 2019

Закриття воріт на платформі для повідомлення резервів

Закриття воріт на платформі для повідомлення резервів - часові межі, після яких постачальники допоміжних послуг, бажаючи виграти потужність резерву за результатами аукціонів на допоміжні послуги, не можуть повідомляти відповідні величини для всіх розрахункових періодів кожного торгового дня по кожній генеруючій одиниці або диспетчеризованому навантаженню

Find the definition in the text on March 14, 2018

Запит платіжного документа

Запит платіжного документа - спір, який виник у учасника ринку щодо суми, зазначеної в одній або більше позиціях рахунку-фактури

Find the definition in the text on March 14, 2018

Зареєстрована потужність (All definitions of termin — 2)

Зареєстрована потужність - максимальна потужність, призначена для обмеження, що відповідає максимальному навантаженню, яке одиниця відпуску може нести тривалий час, як заявлено відповідним учасником ринку відповідно до зареєстрованих експлуатаційних характеристик

Find the definition in the text on June 27, 2019

Зареєстрована потужність - максимальна потужність, призначена для обмеження, яку генеруюча одиниця може витримати, як заявлено відповідним учасником ринку відповідно до зареєстрованих експлуатаційних характеристик

Find the definition in the text on March 14, 2018

Зареєстровані експлуатаційні характеристики (All definitions of termin — 2)

Зареєстровані експлуатаційні характеристики - характеристики одиниці постачання допоміжних послуг, що підтверджені під час проведення випробувань електроустановок постачальника допоміжних послуг на їх відповідність вимогам Кодексу системи передачі

Find the definition in the text on June 27, 2019

Зареєстровані експлуатаційні характеристики - характеристики генеруючої одиниці, які були підтверджені під час кваліфікації допоміжних послуг, що надаватимуться постачальниками допоміжних послуг, на відповідність вимогам Кодексу системи передачі

Find the definition in the text on March 14, 2018

Заявлені (задекларовані) характеристики (All definitions of termin — 2)

Заявлені (задекларовані) характеристики - технічні та економічні характеристики одиниці відпуску (одиниці генерації), задекларовані відповідним виробником у рамках роботи ринку, як визначено цими Правилами

Find the definition in the text on June 27, 2019

Заявлені (задекларовані) характеристики - технічні та економічні характеристики генеруючої одиниці, задекларовані відповідним виробником у рамках роботи ринку, як це визначено цими Правилами

Find the definition in the text on March 14, 2018

Звіт про фінансові гарантії

Звіт про фінансові гарантії - звіт, що встановлює величину зобов’язань учасника ринку щодо фінансової гарантії, яка повинна бути надана оператором системи передачі

Find the definition in the text on March 14, 2018

Зона (All definitions of termin — 14)

Зона - відокремлені зони балансування, визначені за синхронними областями області регулювання оператором системи передачі відповідно до Кодексу системи передачі

Find the definition in the text on March 14, 2018

Ідентифікаційний номер учасника ринку (All definitions of termin — 2)

Ідентифікаційний номер учасника ринку - унікальний ідентифікаційний номер учасника ринку, який використовується для ідентифікації ринкових даних, що пов’язані із цим учасником ринку, у системі управління ринком

Find the definition in the text on June 27, 2019

Ідентифікаційний номер учасника ринку - унікальний ідентифікаційний номер учасника ринку, який використовується для ідентифікації ринкових даних, що пов’язані із цим учасником ринку, в системі управління ринком

Find the definition in the text on March 14, 2018

Керівництво з балансуючого ринку

Керівництво з балансуючого ринку - документ, що деталізує усі процеси балансуючого ринку та є додатком до цих Правил

Find the definition in the text on March 14, 2018

Керівництво з виставлення рахунків

Керівництво з виставлення рахунків - документ, що містить формати рахунків та є додатком до цих Правил

Find the definition in the text on March 14, 2018


on top