Генеральна угода про торгівлю послугами
СОТ; Agreement, International document on April 15, 1994

Внутрішньокорпораційні комунікації

"Внутрішньокорпораційні комунікації" означають телекомунікації, завдяки яким компанія підтримує зв'язок в межах самої компанії, або з її філіями, відділеннями та між ними, згідно із законами та правилами країни-члена. Для цього терміни "філії", "відділення" й у випадках, коли можливе застосування, "дочірні підприємства" мають бути визначені кожним членом. "Внутрішньокорпораційні комунікації" у цьому Додатку не включають комерційні та некомерційні послуги, які поставляються компаніям, що не є спорідненими відділеннями, філіями або дочірніми підприємствами, або які пропонуються споживачам або потенційним споживачам

Find the definition in the text on April 15, 1994

Захід (All definitions of termin — 9)

"захід" означає будь-який захід члена у формі закону, постанови, правила, процедури, рішення, адміністративної дії або у будь-якій іншій формі

Find the definition in the text on April 15, 1994

Заходи країн-членів

"заходи країн-членів " означають заходи, прийняті

(i) центральними, регіональними або місцевими урядами або органами влади; та

(ii) недержавними органами при виконанні функцій, делегованих центральними, регіональними або місцевими урядами або органами влади

Find the definition in the text on April 15, 1994

Заходи членів, що впливають на торгівлю послугами

"заходи членів, що впливають на торгівлю послугами" включає заходи щодо

(i) закупки, оплати або використання послуги;

(ii) доступу або використання, у зв'язку з поставкою послуги, послуг, яких потребують ці члени для того, щоб запропонувати їх населенню;

(iii) присутності, у тому числі комерційної присутності, осіб члена з метою поставки послуги на територію іншого члена

Find the definition in the text on April 15, 1994

Комерційна присутність (All definitions of termin — 2)

"комерційна присутність" означає будь-який тип підприємницької або професійної діяльності, у тому числі через

(i) заснування, придбання або використання юридичної особи або

(ii) створення або використання відділення або представництва на території члена з метою поставки послуги

Find the definition in the text on April 15, 1994

Монопольний постачальник послуг

Монопольний постачальник послуг" означає будь-яку особу, державну або приватну, яка на відповідному ринку території члена уповноважена або офіційно створена членом або діє як єдиний постачальник такої послуги

Find the definition in the text on April 15, 1994

Особа (All definitions of termin — 28)

"особа" означає фізичну або юридичну особу

Find the definition in the text on April 15, 1994

Послуга іншого члена

"послуга іншого члена" означає послугу, яка надається:

(i) з території або на територію такого члена або у разі морського транспорту, судном, зареєстрованим за законами такого члена або особою іншого такого члена, який надає послугу шляхом експлуатації судна та (або) його використання цілком або частково, або;

(ii) у разі надання послуги шляхом комерційної присутності або завдяки присутності фізичних осіб, постачальником послуг іншого такого члена

Find the definition in the text on April 15, 1994

Послуги комп'ютерної системи резервування (КСР)

"Послуги комп'ютерної системи резервування (КСР)" означає послуги, що надаються комп'ютеризованими системами, які містять інформацію про розклад авіаперевізників, наявність квитків, тарифи та правила продажу квитків, за якими можна здійснювати резервування або видачу квитків

Find the definition in the text on April 15, 1994

Послуги, що поставляються при здійсненні державних функцій

"послуги, що поставляються при здійсненні державних функцій" означають наступне:

(i) види діяльності, здійснювані центральним банком або валютно-фінансовим органом або іншою державною структурою при проведенні грошової або валютно-курсової політики;

(ii) види діяльності, які складають частину встановленої законом системи соціального забезпечення або державних пенсійних програм; та

(iii) інші види діяльності, здійснювані державною структурою за рахунок або при гарантії або використанні державних фінансових ресурсів

Find the definition in the text on April 15, 1994

Поставка послуги

"поставка послуги" означає виробництво, розповсюдження, збут, продаж та доставку послуги

Find the definition in the text on April 15, 1994

Постачальник послуги

"постачальник послуги" означає будь-яку особу, яка надає послугу

Find the definition in the text on April 15, 1994

Права перевезення

"Права перевезення" означає право надавати послуги за розкладом та поза розкладом та (або) перевозити пасажирів, вантажі та почту за плату або по найму з території члена, на його територію, через або по його території, у тому числі пункти, що обслуговуються, здійснювані маршрути, види руху, що використовуються, надані можливості перевезення, тарифи та їх умови, а також критерії позначок авіакомпаній, у тому числі номер, власника та контроль [за авіакомпанією]

Find the definition in the text on April 15, 1994

Продаж і збут авіатранспортних послуг

"Продаж і збут авіатранспортних послуг" означає можливості для конкретного авіаперевізника продавати авіатранспортні послуги і вільно здійснювати їх збут [маркетинг], у тому числі всі аспекти маркетингу, такі як вивчення ринку, реклама і розповсюдження. Ці види діяльності не включають калькуляцію цін авіатранспортних послуг та умови перевезення

Find the definition in the text on April 15, 1994

Прямі податки (All definitions of termin — 2)

Прямі податки" означають всі податки на загальний дохід, на сукупний капітал або на елемент доходу або капіталу, у тому числі податки на виручку від відчуження власності, податки на нерухомість, спадок та пожертвування, та податки на загальну суму заробітної платні, виплаченої підприємствами, а також податки на збільшення капіталу

Find the definition in the text on April 15, 1994

Ремонт та сервісне обслуговування літаків

"Ремонт та сервісне обслуговування літаків" означає такі дії щодо літака або його частини, коли його знято з експлуатації, і не включає так зване поточне [технічне] обслуговування

Find the definition in the text on April 15, 1994

Сектор послуги

"сектор" послуги означає:

(i) щодо конкретного зобов'язання, один чи більше або всі підсектори такої послуги, зазначеної у розкладі члена;

(ii) у противному разі, весь такий сектор послуги, у тому числі всі його підсектори

Find the definition in the text on April 15, 1994

Споживач послуги

"споживач послуги" означає будь-яку особу, яка отримує або користується послугою

Find the definition in the text on April 15, 1994

Суспільна телекомунікаційна транслююча мережа

"Суспільна телекомунікаційна транслююча мережа" означає суспільну телекомунікаційну транслюючу інфраструктуру, яка дозволяє здійснювати телекомунікаційні зв'язки від одних певних кінцевих пунктів мережі до інших або між ними

Find the definition in the text on April 15, 1994

Суспільна телекомунікаційна транслюючи служба

"Суспільна телекомунікаційна транслюючи служба" означає спеціальну телекомунікаційну транслюючу службу, яка на запит члена відкрито або фактично, як правило, пропонується громадськості. Така служба може включати, inter alia, телеграф, телефон, телекс і передачу даних, яке, як правило, включає передачу в режимі реального часу, інформації споживачів між двома чи більше пунктами без будь-яких змін форми або змісту інформації споживача між початковим та кінцевим пунктом передачі

Find the definition in the text on April 15, 1994

Телекомунікації

"Телекомунікації" означають передачу або прийом сигналів будь-яким електромагнітним способом

Find the definition in the text on April 15, 1994

Торгівля послугами

Для цілей цієї Угоди торгівля послугами означає поставку послуг:

(a) з території однієї країни-члена на територію будь-якої іншої країни-члена;

(b) на території однієї країни-члена споживачеві послуг будь-якої іншої країни-члена;

(c) постачальником послуг однієї країни-члена шляхом комерційної присутності на території будь-якої іншої країни-члена;

(d) постачальником послуг однієї країни-члена шляхом присутності фізичних осіб країни-члена на території будь-якої іншої країни-члена

Find the definition in the text on April 15, 1994

Фізична особа іншого члена

"фізична особа іншого члена" означає фізичну особу, яка проживає на території такого іншого члена або будь-якого іншого члена і яка згідно закону такого іншого члена:

(i) є підданою такого іншого члена; або

(ii) має право постійного проживання на території такого іншого члена, у разі члена, який:

1. не має підданих; або

2. надає в основному такий самий режим своїм постійним мешканцям, який він надає своїм підданим щодо засобів, що торкаються торгівлі послугами, як заявлено ним при прийнятті Угоди про або приєднанні до неї, за умови, що жодний член не зобов'язаний надати таким постійним мешканцям більш сприятливий режим, ніж надавався би таким іншим членом таким постійним мешканцям. Така заява повинна містити завірення про прийняття щодо таких постійних мешканців, відповідно до своїх законів і правил такої відповідальності, яку цей інший член несе щодо своїх підданих

Find the definition in the text on April 15, 1994

Фінансова послуга (All definitions of termin — 4)

Фінансовою послугою є будь-яка послуга фінансового характеру, яку пропонує постачальник фінансових послуг будь-якої країни-члена. Фінансові послуги включають всі страхові послуги, а також послуги, пов'язані зі страхуванням, банківські та інші фінансові послуги (крім страхових)

Find the definition in the text on April 15, 1994

Юридична особа (All definitions of termin — 11)

"юридична особа" означає будь-яке підприємство, яке має правовий статус, належним чином засноване, або організоване у інший спосіб, згідно з законами, як для отримання прибутку, так і з іншою метою і яке є або приватною, або державною власністю, у тому числі будь-яка корпорація, трест, товариство, спільне підприємство, одноосібну власність або асоціацію

Find the definition in the text on April 15, 1994

Юридична особа іншої країни-члена

"юридична особа іншої країни-члена" означає таку юридичну особу, яка або:

(i) заснована чи іншим чином організована відповідно до закону іншого члена і залучена до значних ділових операцій на території цього члена або іншого члена; або

(ii) у разі, коли надання послуги здійснюється шляхом поставки послуги через комерційну присутність, такою, що є власністю або контролюється:

1. фізичною особою такого члена; або

2. юридичними особами такого члена, зазначеними в підпункті i)

Find the definition in the text on April 15, 1994


on top