List of terms Number: 1 term

Електромагнітне поле

Електромагнітне поле; ЕМП

Вид матерії, що визначається в усіх точках двома векторними величинами, які характе ризують дві його сторони, що називаються відповідно "електричне поле" та "магнітне поле", які чинять силовий вплив на заряд жені частинки, що залежить від їх швидкос ті і величини їх заряду.on top