List of terms Number: 1 term

Екстернатна форма навчання

Екстернатна форма навчання — особлива форма навчання, що передбачає самостійне вивчення навчальних дисциплін, складання у вищому навчальному закладі заліків, екзаменів та проходження інших форм підсумкового контролю, передбачених навчальним планом.

 Про вищу освіту
Law of Ukraine on January 17, 20022984-III


on top