List of terms Number: 4 terms

Екстерн

Екстерн — особа, яка самостійно опановує навчальні програми і якій надається можливість проходження підсумкової та державної підсумкової атестації в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.


Екстерн — особа, яка в установленому порядку зарахована до вищого навчального закладу, має відповідний освітній, освітньо-кваліфікаційний рівень і навчається за екстернатною формою навчання з метою здобуття певних освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів.

 Про вищу освіту
Law of Ukraine on January 17, 20022984-III

Екстерн — особа, яка самостійно опановує програмовий матеріал і якій надається можливість проходження річного оцінювання навчальних досягнень та державної підсумкової атестації (далі — атестація) на базі загальноосвітніх навчальних закладів.


Екстерн - особа, зарахована до загальноосвітнього навчального закладу для проходження річного оцінювання навчальних досягнень (далі - річне оцінювання) та/або державної підсумкової атестації (далі - атестація)

 Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах
МОН України; Order, Regulation, Statement, Typical Form, Sample, Protocol, Declaration on March 13, 2017369


on top