List of terms Number: 1 term

Експлуатація джерел іонізуючого випромінювання

Експлуатація джерел іонізуючого випромінювання — це сукупність видів робіт, які спрямовані на досягнення безпечним шляхом мети діяльності з ДІВ.on top