Діяльність у сфері спорту

Діяльність у сфері спорту - діяльність визначених законом суб’єктів, пов’язана з підготовкою спортсменів, організацією, проведенням і забезпеченням спортивних заходів, а також з управлінням розвитком видів спорту, офіційно визнаних в Україні;

Find the definition in the text on November 3, 2015, UA

Допоміжний спортивний персонал

Допоміжний спортивний персонал - будь-який тренер, наставник, менеджер, агент, працівник команди, офіційна особа команди, медичний та інший персонал, що обслуговує або лікує спортсменів, які беруть участь або готуються до спортивних змагань;

Find the definition in the text on November 3, 2015, UA

Ексклюзивна спортивна інформація

Ексклюзивна спортивна інформація - службова інформація про офіційне спортивне змагання і його учасників, якою особа володіє завдяки службовому становищу, крім інформації загальновідомої, легкодоступної чи розкритої відповідно до правил, що регулюють відповідне спортивне змагання;

Find the definition in the text on November 3, 2015, UA

Конфлікт інтересів (All definitions of termin — 12)

Конфлікт інтересів - надання особою переваги її приватному інтересу над інтересом належного виконання нею свого публічного обов’язку;

Find the definition in the text on November 3, 2015, UA

Особи, уповноважені на проведення офіційного спортивного змагання

Особи, уповноважені на проведення офіційного спортивного змагання, - спортивні судді змагання, члени журі, інспектор, делегат, інші акредитовані особи, які мають спеціальну професійну підготовку і в установленому порядку призначені для проведення офіційного спортивного змагання;

Find the definition in the text on November 3, 2015, UA

Офіційне спортивне змагання

Офіційне спортивне змагання - спортивне змагання, передбачене Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, що проводиться уповноваженим організатором спортивних змагань з метою визначення переможців згідно з правилами спортивних змагань для відповідного виду спорту, визнаного в Україні, та положенням (регламентом) про це змагання;

Find the definition in the text on November 3, 2015, UA

Посадова особа у сфері спорту

Посадова особа у сфері спорту - власник, акціонер, керівник чи працівник юридичної особи, яка організовує і сприяє спортивним змаганням, а також особи, уповноважені на проведення офіційного спортивного змагання; керівники і працівники міжнародної спортивної організації, інших компетентних спортивних організацій, що визнають змагання;

Find the definition in the text on November 3, 2015, UA

Спорт (All definitions of termin — 4)

Спорт - рід занять фізичних осіб, спрямованих на виявлення та уніфіковане порівняння шляхом проведення змагань за встановленими правилами їхніх досягнень у фізичній, інтелектуальній та іншій підготовці, набутих під час навчально-тренувального процесу;

Find the definition in the text on November 3, 2015, UA

Спортивна організація (All definitions of termin — 2)

Спортивна організація - громадське об’єднання, що здійснює керівництво спортом або одним з його видів, визнаних в Україні, відповідно до закону. Спортивними організаціями є спортивні федерації, фізкультурно-спортивні товариства, громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості, Національний олімпійський комітет України, Спортивний комітет України;

Find the definition in the text on November 3, 2015, UA

Спортсмен (All definitions of termin — 6)

Спортсмен - фізична особа, яка систематично займається певним видом (видами) спорту, визнаним в Україні, та бере участь у спортивних заходах;

Find the definition in the text on November 3, 2015, UA

Ставки на спорт

Ставки на спорт - будь-яке парі із залученням грошових ставок в очікуванні виграшу у грошовому вираженні з урахуванням майбутнього і невизначеного перебігу подій, пов’язаних з офіційним спортивним змаганням та його результатами.

Find the definition in the text on November 3, 2015, UA


on top