Про електроенергетику
Law of Ukraine on October 16, 1997575/97-ВР

Алгоритм оптового ринку електричної енергії (All definitions of termin — 2)

Алгоритм оптового ринку електричної енергії - порядок розподілу уповноваженим банком коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання без платіжних доручень, який встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

Find the definition in the text on June 24, 2015

Алгоритм оптового ринку електричної енергії — порядок розподілу уповноваженим банком коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання без платіжних доручень, який встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Find the definition in the text on January 19, 2012

Виробництво електричної енергії (All definitions of termin — 2)

Виробництво електричної енергії - господарська діяльність, пов'язана з перетворенням енергетичних ресурсів будь-якого походження, у тому числі альтернативних джерел енергії, на електричну енергію за допомогою технічних засобів з метою її продажу на підставі договору

Find the definition in the text on June 24, 2015

Вітрова електростанція (All definitions of termin — 2)

Вітрова електростанція - група вітрових електричних установок або окрема вітрова електроустановка, устаткування і споруди, розташовані на одній території, які функціонально зв'язані між собою і становлять єдиний комплекс, призначений для вироблення електроенергії шляхом перетворення кінетичної енергії вітру в електричну енергію

Find the definition in the text on June 24, 2015

Вітрова електроустановка (All definitions of termin — 2)

Вітрова електроустановка - електрична установка, що перетворює кінетичну енергію вітру на електричну енергію

Find the definition in the text on June 24, 2015

Гарантія походження електричної енергії (All definitions of termin — 2)

Гарантія походження електричної енергії - документ, виданий органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, на запит виробника електричної енергії, який підтверджує, що частка або визначена кількість електричної енергії вироблена з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями)

Find the definition in the text on June 24, 2015

Граничні показники (All definitions of termin — 3)

Граничні показники - це визначені в умовах і правилах здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії величина встановленої потужності електростанції або обсяг річного відпуску нею електричної енергії в об'єднану енергетичну систему України, вище яких продаж електричної енергії має здійснюватися на оптовому ринку

Find the definition in the text on June 24, 2015

Граничні показники в електроенергетиці

Граничні показники — це визначені в умовах і правилах здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії величина встановленої потужності електростанції або обсяг річного відпуску нею електричної енергії в об'єднану енергетичну систему України, вище яких продаж електричної енергії має здійснюватися на оптовому ринку.

Find the definition in the text on June 8, 2000

Допоміжні заходи із забезпечення сталого функціонування об'єднаної енергетичної системи України

Допоміжні заходи із забезпечення сталого функціонування об'єднаної енергетичної системи України - комплекс робіт з контролю за технічним станом та організацією експлуатації енергетичного обладнання, з розроблення та впровадження протиаварійних заходів, з розроблення нормативних документів, науково-дослідних та проектно-конструкторських рішень

Find the definition in the text on June 24, 2015

Екологічна броня електропостачання споживача (All definitions of termin — 5)

Екологічна броня електропостачання споживача — мінімальний рівень споживання електричної енергії споживачем (крім населення), який забезпечує передумови для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Find the definition in the text on January 19, 2012

Екологічна броня електропостачання споживача - мінімальний рівень споживання електричної енергії споживачем (крім побутових споживачів), який забезпечує передумови для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Find the definition in the text on June 24, 2015

Електроенергетика (All definitions of termin — 4)

Електроенергетика — галузь економіки України, що забезпечує споживачів енергією.

Find the definition in the text on July 1, 2013

Електроенергетика - галузь економіки України, що забезпечує споживачів енергією

Find the definition in the text on June 24, 2015

Електропередавальна організація (All definitions of termin — 4)

Електропередавальна організація - суб’єкт господарювання, який здійснює підприємницьку діяльність з передачі електричної енергії відповідно до ліцензії

Find the definition in the text on June 24, 2015

Електростанція (All definitions of termin — 2)

Електростанція - електроустановка або група електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії або комбінованого виробництва електричної та теплової енергії

Find the definition in the text on June 24, 2015

Електроустановка (All definitions of termin — 12)

Електроустановка — комплекс взаємопов'язаних устаткування і споруд, що призначаються для виробництва або перетворення, передачі, розподілу чи споживання електричної енергії.

Find the definition in the text on July 1, 2013

Електроустановка - комплекс взаємопов'язаних устаткування і споруд, що призначаються для виробництва або перетворення, передачі, розподілу чи споживання електричної енергії

Find the definition in the text on June 24, 2015

Енергетична безпека (All definitions of termin — 5)

Енергетична безпека — стан електроенергетики, який гарантує технічно та економічно безпечне задоволення поточних і перспективних потреб споживачів в енергії та охорону навколишнього природного середовища.

Find the definition in the text on July 1, 2013

Енергетична безпека - стан електроенергетики, який гарантує технічно та економічно безпечне задоволення поточних і перспективних потреб споживачів в енергії та охорону навколишнього природного середовища

Find the definition in the text on June 24, 2015

Енергія (All definitions of termin — 3)

Енергія - електрична чи теплова енергія, що виробляється на об'єктах електроенергетики і є товарною продукцією, призначеною для купівлі-продажу

Find the definition in the text on June 24, 2015

Енергія — електрична чи теплова енергія, що виробляється на об'єктах електроенергетики і є товарною продукцією, призначеною для купівлі-продажу.

Find the definition in the text on July 1, 2013

Енергогенеруючі компанії (All definitions of termin — 2)

Енергогенеруючі компанії - учасники оптового ринку електричної енергії України, які володіють чи користуються генеруючими потужностями, виробляють та продають електричну енергію

Find the definition in the text on June 24, 2015

Енергогенеруючі компанії — учасники оптового ринку електричної енергії України, які володіють чи користуються генеруючими потужностями, виробляють та продають електричну енергію.

Find the definition in the text on July 1, 2013

Енергопостачальники (All definitions of termin — 5)

Енергопостачальники - учасники оптового ринку електричної енергії України, які купують електричну енергію на цьому ринку з метою її продажу та/або постачання споживачам або з метою її експорту та/або імпорту

Find the definition in the text on June 24, 2015

Енергопостачальники — учасники оптового ринку електричної енергії України, які купують електричну енергію на цьому ринку з метою продажу її споживачам або з метою її експорту.

Find the definition in the text on January 12, 2011

"Зелений" тариф

"Зелений" тариф — спеціальний тариф, за яким закуповується електрична енергія, вироблена на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії — вироблена лише малими гідроелектростанціями).

Find the definition in the text on April 22, 2009

Заборонена зона гідроелектротехнічних споруд (All definitions of termin — 3)

Заборонена зона гідроелектротехнічних споруд — земельна ділянка, яка прилягає до основної огорожі з внутрішньої сторони території гідроелектротехнічної споруди, обладнана інженерно-технічними засобами та позначена попереджувальними знаками, а також ділянка водної акваторії верхнього і нижнього б'єфів на відстані 500 метрів від греблі гідроелектростанції, позначена знаками, які попереджають про заборону доступу на її територію сторонніх осіб, суден та плавучих об'єктів.

Find the definition in the text on July 1, 2013

Заборонена зона гідроелектротехнічних споруд - земельна ділянка, яка прилягає до основної огорожі з внутрішньої сторони території гідроелектротехнічної споруди, обладнана інженерно-технічними засобами та позначена попереджувальними знаками, а також ділянка водної акваторії верхнього і нижнього б'єфів на відстані 500 метрів від греблі гідроелектростанції, позначена знаками, які попереджають про заборону доступу на її територію сторонніх осіб, суден та плавучих об'єктів

Find the definition in the text on June 24, 2015

Зелений тариф

"зелений" тариф - спеціальний тариф, за яким закуповується електрична енергія, вироблена на об'єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблена лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями)

Find the definition in the text on June 24, 2015

Контрольована зона гідроелектротехнічних споруд (All definitions of termin — 3)

Контрольована зона гідроелектротехнічних споруд - позначена попереджувальними знаками територія бетонних та земельних гребель гідроелектротехнічних споруд і земельних ділянок, розташованих між водосховищами і дренажними каналами

Find the definition in the text on June 24, 2015

Контрольована зона гідроелектротехнічних споруд — позначена попереджувальними знаками територія бетонних та земельних гребель гідроелектротехнічних споруд і земельних ділянок, розташованих між водосховищами і дренажними каналами.

Find the definition in the text on July 1, 2013

Магістральна електрична мережа (All definitions of termin — 3)

Магістральна електрична мережа - електрична мережа, призначена для передачі електричної енергії від виробника до пунктів підключення місцевих (локальних) мереж

Find the definition in the text on June 24, 2015

Магістральна електрична мережа — електрична мережа, призначена для передачі електричної енергії від виробника до пунктів підключення місцевих (локальних) мереж.

Find the definition in the text on July 1, 2013

Магістральна теплова мережа (All definitions of termin — 12)

Магістральна теплова мережа — комплекс трубопроводів і насосних станцій, що забезпечує передачу гарячої води та пари від електричних станцій та котелень до місцевої (локальної) теплової мережі.

Find the definition in the text on July 1, 2013

Магістральна теплова мережа - комплекс трубопроводів і насосних станцій, що забезпечує передачу гарячої води та пари від електричних станцій та котелень до місцевої (локальної) теплової мережі

Find the definition in the text on June 24, 2015

Мала гідроелектростанція (All definitions of termin — 3)

Мала гідроелектростанція - електрична станція, що виробляє електричну енергію за рахунок використання гідроенергії, встановлена потужність якої становить більше 1 МВт, але не перевищує 10 МВт

Find the definition in the text on June 24, 2015

Мала гідроелектростанція — електрична станція, що виробляє електричну енергію за рахунок використання гідроенергії, встановлена потужність якої не перевищує 10 МВт.

Find the definition in the text on June 4, 2008

Мережа (електрична чи теплова) (All definitions of termin — 4)

Мережа (електрична чи теплова) - сукупність енергетичних і трубопровідних установок для передачі та розподілу електричної енергії, гарячої води та пари

Find the definition in the text on June 24, 2015

Мережа (електрична чи теплова) — сукупність енергетичних і трубопровідних установок для передачі та розподілу електричної енергії, гарячої води та пари.

Find the definition in the text on July 1, 2013

Міждержавна електрична мережа (All definitions of termin — 3)

Міждержавна електрична мережа — електрична мережа, призначена для передачі електричної енергії між державами.

Find the definition in the text on July 1, 2013

Міждержавна електрична мережа - електрична мережа, призначена для передачі електричної енергії між державами

Find the definition in the text on June 24, 2015

Мікрогідроелектростанція (All definitions of termin — 2)

Мікрогідроелектростанція - електрична станція, що виробляє електричну енергію за рахунок використання гідроенергії, встановлена потужність якої не перевищує 200 КВт

Find the definition in the text on June 24, 2015

Мінігідроелектростанція (All definitions of termin — 2)

Мінігідроелектростанція - електрична станція, що виробляє електричну енергію за рахунок використання гідроенергії, встановлена потужність якої становить більше 200 КВт, але не перевищує 1 МВт

Find the definition in the text on June 24, 2015

Місце забезпечення (точка забезпечення) потужності (замовленої до приєднання) (All definitions of termin — 2)

Місце забезпечення (точка забезпечення) потужності (замовленої до приєднання) - місце (точка) в існуючих електричних мережах електропередавальної організації, від якого електропередавальна організація забезпечує розвиток електричних мереж з метою приєднання електроустановки замовника відповідної потужності або приєднання генеруючих потужностей

Find the definition in the text on June 24, 2015

Місце приєднання (точка приєднання) електроустановки (All definitions of termin — 2)

Місце приєднання (точка приєднання) електроустановки - існуюча або запроектована межа балансової належності електроустановок споживача або замовника

Find the definition in the text on June 24, 2015

Місцева (локальна) електрична мережа (All definitions of termin — 5)

Місцева (локальна) електрична мережа — приєднана електрична мережа, призначена для передачі електричної енергії від магістральної електричної мережі до споживача.

Find the definition in the text on July 1, 2013

Місцева (локальна) електрична мережа - приєднана електрична мережа, призначена для розподілу електричної енергії від магістральної мережі та/або електричної станції до споживача

Find the definition in the text on June 24, 2015

Надзвичайна ситуація в державі (All definitions of termin — 2)

Надзвичайна ситуація в державі — це ситуація, при якій спрацьовується запас палива на об'єктах електроенергетики нижче встановлених нормативів або спрацьовується запас води у водосховищах нижче встановлених екологічних вимог.

Find the definition in the text on July 1, 2013

Надзвичайна ситуація в державі - це ситуація, при якій спрацьовується запас палива на об'єктах електроенергетики нижче встановлених нормативів або спрацьовується запас води у водосховищах нижче встановлених екологічних вимог

Find the definition in the text on June 24, 2015

Надзвичайна ситуація в об'єднаній енергетичній системі України

Надзвичайна ситуація в об'єднаній енергетичній системі України - ситуація, за якої виникає загроза порушення режиму роботи об'єднаної енергетичної системи України або її окремих частин, зокрема, внаслідок дефіциту електричної енергії та/або потужності, зниження частоти нижче гранично допустимих меж, порушення режиму допустимих перетоків і перевантаження мережевих елементів, зниження напруги в контрольних точках енергосистеми до аварійного рівня

Find the definition in the text on June 24, 2015


on top