Державна мова (All definitions of termin — 2)

Державна мова - закріплена законодавством мова, вживання якої обов'язкове в органах державного управління та діловодства, установах та організаціях, на підприємствах, у державних закладах освіти, науки, культури, у сферах зв'язку та інформатики тощо

Find the definition in the text on September 6, 2014

Мови національних меншин

Мови національних меншин - мова меншини, що об'єднана спільним етнічним походженням

Find the definition in the text on September 6, 2014

Мовна група

Мовна група - група осіб, що проживає в Україні, яка має спільну рідну мову

Find the definition in the text on September 6, 2014

Мовна меншина

Мовна меншина - група осіб, що проживає в Україні, яка має спільну рідну мову, що відрізняється від державної мови, та яка за своєю чисельністю менша, ніж решта населення держави

Find the definition in the text on September 6, 2014

Регіон (All definitions of termin — 7)

Регіон - окрема самоуправна адміністративно-територіальна одиниця, що може складатися з Автономної Республіки Крим, області, району, міста, селища, села

Find the definition in the text on September 6, 2014

Регіональна мова або мова меншини

Регіональна мова або мова меншини - мова, яка традиційно використовується в межах певної території держави громадянами цієї держави, які складають групу, що за своєю чисельністю менша, ніж решта населення цієї держави, та/або відрізняється від офіційної мови (мов) цієї держави

Find the definition in the text on September 6, 2014

Регіональна мовна група

Регіональна мовна група - група осіб, що проживає у певному регіоні (населеному пункті), яка має спільну рідну мову

Find the definition in the text on September 6, 2014

Рідна мова

Рідна мова - перша мова, якою особа оволоділа в ранньому дитинстві

Find the definition in the text on September 6, 2014

Територія, на якій поширена регіональна мова

Територія, на якій поширена регіональна мова, - територія однієї або кількох адміністративно-територіальних одиниць України (Автономної Республіки Крим, області, району, міста, селища, села), де регіональна мова є засобом комунікації певної кількості осіб, що виправдовує здійснення різних охоронних і заохочувальних заходів, передбачених у цьому Законі

Find the definition in the text on September 6, 2014

Топоніми

Топоніми - назви адміністративно-територіальних одиниць, залізничних станцій, вулиць, майданів тощо - утворюються і подаються державною мовою

Find the definition in the text on April 25, 2015


on top