Print   Font: or Ctrl + mouse wheel
Про ціни і ціноутворення
Law of Ukraine on June 21, 20125007-VI

Вільні ціни (All definitions of termin — 2)

Вільні ціни встановлюються суб’єктами господарювання самостійно за згодою сторін на всі товари, крім тих, щодо яких здійснюється державне регулювання цін.

Find the definition in the text on January 5, 2013

Встановлення ціни

встановлення ціни - затвердження (фіксація) рівня ціни;

Find the definition in the text on January 5, 2013

Гранична ціна

гранична ціна - максимально або мінімально допустимий рівень ціни, який може застосовуватися суб’єктом господарювання;

Find the definition in the text on January 5, 2013

Декларування зміни ціни

декларування зміни ціни та/або реєстрація ціни - інформування суб’єктом господарювання у встановленому порядку органів державного регулювання і контролю (нагляду) та спостереження у сфері ціноутворення про наміри встановлення та застосування ціни, відмінної від поточної;

Find the definition in the text on June 24, 2015

Державні регульовані ціни (All definitions of termin — 2)

. Державні регульовані ціни запроваджуються на товари, які справляють визначальний вплив на загальний рівень і динаміку цін, мають істотну соціальну значущість, а також на товари, що виробляються суб’єктами, які займають монопольне (домінуюче) становище на ринку.

Державні регульовані ціни можуть запроваджуватися на товари суб’єктів господарювання, які порушують вимоги законодавства про захист економічної конкуренції.

2. Державні регульовані ціни повинні бути економічно обґрунтованими (забезпечувати відповідність ціни на товар витратам на його виробництво, продаж (реалізацію) та прибуток від його продажу (реалізації).

Find the definition in the text on January 5, 2013

Доплата (All definitions of termin — 2)

доплата - збільшення ціни товару виробником (постачальником) під час його продажу (реалізації);

Find the definition in the text on January 5, 2013

Застосування ціни

застосування ціни - продаж (реалізація) товару за встановленою ціною;

Find the definition in the text on January 5, 2013

Знижка (All definitions of termin — 4)

знижка (знижувальний коефіцієнт) - зменшення ціни товару виробником (постачальником) під час його продажу (реалізації);

Find the definition in the text on June 24, 2015

Норматив рентабельності

норматив рентабельності - рівень прибутковості, що визначається суб’єктом господарювання під час формування ціни. Граничний норматив рентабельності є його максимально допустимим рівнем, який повинен враховуватися суб’єктом господарювання під час встановлення ціни товару;

Find the definition in the text on January 5, 2013

Постачальницько-збутова надбавка (постачальницька винагорода)

постачальницько-збутова надбавка (постачальницька винагорода) - сума витрат суб’єкта господарювання, що пов’язані з обігом товару та здійснюються в процесі його продажу (реалізації) під час надходження від виробника (постачальника) на відповідний товарний ринок, та прибутку. Гранична постачальницько-збутова надбавка є її максимально допустимим рівнем, який повинен враховуватися суб’єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю, під час встановлення ціни товару;

Find the definition in the text on January 5, 2013

Продаж (реалізація)

продаж (реалізація) - господарська операція, під час якої здійснюється обмін товару на виражений у грошовій формі еквівалент або інший вид компенсації його вартості;

Find the definition in the text on January 5, 2013

Товар (All definitions of termin — 34)

товар - продукція, роботи, послуги, матеріально-технічні ресурси, майнові та немайнові права, що підлягають продажу (реалізації);

Find the definition in the text on January 5, 2013

Товарний ринок (All definitions of termin — 2)

товарний ринок - сфера обороту товару (взаємозамінних товарів);

Find the definition in the text on January 5, 2013

Торговельна надбавка (націнка)

торговельна надбавка (націнка) - сума витрат суб’єкта господарювання, що пов’язані з обігом товару та здійснюються в процесі його продажу (реалізації) у роздрібній торгівлі, та прибутку. Гранична торговельна надбавка (націнка) є її максимально допустимим рівнем, який повинен враховуватися суб’єктом господарювання під час реалізації товару в роздрібній торгівлі;

Find the definition in the text on January 5, 2013

Фіксована ціна

фіксована ціна - обов’язкова для застосування суб’єктами господарювання ціна, встановлена Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень;

Find the definition in the text on January 5, 2013

Формування ціни

формування ціни - механізм визначення рівня ціни товару;

Find the definition in the text on January 5, 2013

Ціна (All definitions of termin — 2)

ціна - виражений у грошовій формі еквівалент одиниці товару;

Find the definition in the text on January 5, 2013

Ціноутворення

ціноутворення - процес формування та встановлення цін.

Find the definition in the text on January 5, 2013