List of terms Number: 1 term

Обов'язкові результати навчання

Обов’язкові результати навчання - сукупність знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистісних якостей здобувачів початкової освіти, які відповідають загальним результатам навчання та які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти, свідчать про рівень розвитку кожного вміння на завершення циклу (5-6 класи і 7-9 класи)

 Про затвердження Державного стандарту початкової освіти
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Standard, Requirements, Plan on February 21, 201887


on top