Про охоронну діяльність
Law of Ukraine on March 22, 20124616-VI

Внутрішньооб'єктовий режим (All definitions of termin — 2)

внутрішньооб'єктовий режим - порядок, установлений у межах об'єктів охорони, що забезпечується сукупністю заходів і правил внутрішнього розпорядку, обов'язкових для виконання особами, які на них перебувають;

Find the definition in the text on November 6, 2014

Об'єкт охорони (All definitions of termin — 2)

об'єкт охорони - фізична особа та/або майно;

Find the definition in the text on November 6, 2014

Охорона майна (All definitions of termin — 3)

охорона майна - діяльність з організації та практичного здійснення заходів охорони, спрямованих на забезпечення недоторканності, цілісності визначених власником і належних йому будівель, споруд, територій, акваторій, транспортних засобів, валютних цінностей, цінних паперів та іншого рухомого і нерухомого майна, з метою запобігання та/або недопущення чи припинення протиправних дій щодо нього, для збереження його фізичного стану, припинення несанкціонованого власником доступу до нього та забезпечення здійснення власником цього майна всіх належних йому повноважень стосовно нього;

Find the definition in the text on November 6, 2014

Охорона фізичної особи

охорона фізичної особи - діяльність з організації та практичного здійснення заходів охорони, спрямованих на забезпечення особистої безпеки, життя та здоров'я індивідуально визначеної фізичної особи (групи осіб) шляхом запобігання або недопущення негативного безпосереднього впливу факторів (діяльності або бездіяльності) протиправного характеру;

Find the definition in the text on November 6, 2014

Охоронна діяльність (All definitions of termin — 4)

охоронна діяльність - надання послуг з охорони власності та громадян;

Find the definition in the text on November 6, 2014

Персонал охорони (All definitions of termin — 3)

персонал охорони - працівники, які безпосередньо виконують функції з охорони майна або фізичних осіб відповідно до свого кваліфікаційного рівня;

Find the definition in the text on November 6, 2014

Пропускний режим (All definitions of termin — 13)

пропускний режим - установлений у межах об'єктів охорони порядок, який забезпечується комплексом організаційно-правових та інженерно-технічних заходів, що здійснюються з метою виключення можливості безконтрольного переміщення осіб, транспортних засобів і майна на об'єкти та з об'єктів охорони;

Find the definition in the text on November 6, 2014

Пункт централізованого спостереження (All definitions of termin — 2)

пункт централізованого спостереження - центр з працюючим персоналом, який спостерігає за станом систем передавання тривожних сповіщень.

Find the definition in the text on November 6, 2014

Суб'єкт охоронної діяльності

суб'єкт охоронної діяльності - суб'єкт господарювання будь-якої форми власності, створений та зареєстрований на території України, що здійснює охоронну діяльність на підставі отриманої у встановленому порядку ліцензії;

Find the definition in the text on November 6, 2014

Технічні засоби охорони (All definitions of termin — 5)

технічні засоби охорони - технічні засоби, що використовуються під час здійснення охоронної діяльності: системи, прилади та обладнання для виявлення, оповіщення і попередження про наявність небезпеки для життя людей та/або майна;

Find the definition in the text on November 6, 2014

Транспорт реагування (All definitions of termin — 2)

транспорт реагування - транспортний засіб, що знаходиться у власності суб'єкта охоронної діяльності, призначений для забезпечення негайного реагування персоналу охорони на протиправні дії щодо об'єкта охорони або на події та обставини, що завдають (можуть завдати) майнової шкоди або створюють можливу загрозу особистій безпеці громадян чи персоналу охорони на об'єктах охорони;

Find the definition in the text on November 6, 2014

Транспорт реагування суб'єкта охоронної діяльності

Транспорт реагування суб'єкта охоронної діяльності є спеціальним транспортом і обладнується засобами радіотехнічного зв'язку, кольорографічними схемами та написами, відповідними світловими та звуковими сигналами

Find the definition in the text on November 6, 2014

Фахівець з організації заходів охорони

фахівець з організації заходів охорони - керівник суб'єкта охоронної діяльності або його заступник, начальник філії, іншого відокремленого структурного підрозділу або його заступник, до посадових обов'язків якого належать організація та проведення заходів охорони, контроль за виконанням персоналом охорони покладених на нього обов'язків;

Find the definition in the text on November 6, 2014


on top