List of terms Number: 4 terms

Абонентський номер

Абонентський номер — номер, який повинен бути набраний або замовлений для виклику абонента тієї самої місцевої мережі в зоні нумерації.


Абонентський номер - сукупність цифрових знаків для позначення (ідентифікації) кінцевого обладнання абонента в телекомунікаційній мережі

 Про телекомунікації
Law of Ukraine on November 18, 20031280-IV

Абонентський номер — сукупність цифрових знаків для позначення (ідентифікації) кінцевого обладнання абонента в телекомунікаційній мережі.

 Про телекомунікації
Law of Ukraine on November 18, 20031280-IV

Абонентський номер — номер, який присвоюється абоненту оператором телекомунікацій на підставі договору про надання телекомунікаційних послуг для ідентифікації в телекомунікаційній мережі кінцевого обладнання, підключеного до цієї мережі.

 Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Rule, Typical Form, Specification on August 9, 2005720


on top