Довідка про результати дослідження

Довідка про результати дослідження - документ, у якому викладено письмові ймовірні та орієнтувальні висновки спеціаліста поліграфа за результатами дослідження щодо питань про факти, події, явища, які складають мету і завдання дослідження

Find the definition in the text on May 11, 2017

Ініціатор дослідження (All definitions of termin — 2)

Ініціатор дослідження - Директор Бюро, його заступники, керівники територіальних органів Бюро, спеціальних підрозділів Бюро, а також працівник Бюро, щодо якого висунуто документально підтверджені сумніви стосовно правдивості наданої ним інформації (у разі наявності письмової заяви про надання добровільної згоди на проведення дослідження для спростування таких сумнівів) (далі - ініціатор)

Find the definition in the text on June 26, 2018

Ініціатор дослідження - Директор Бюро, його заступники, керівники територіальних органів Бюро, спеціальних підрозділів Бюро, конкурсна комісія, яка проводить конкурс на зайняття відповідної посади, а також працівник Бюро, щодо якого висунуто документально підтверджені сумніви стосовно правдивості наданої ним інформації (у разі наявності письмової заяви про надання добровільної згоди на проведення дослідження для спростування таких сумнівів)

Find the definition in the text on May 11, 2017

Матеріали дослідження

Матеріали дослідження - завдання на проведення дослідження, надані ініціатором документи, перелік тестів та запитань, поліграми, заява про надання добровільної згоди на проведення дослідження, аудіо- та (або) відеозаписи, довідка про результати дослідження

Find the definition in the text on May 11, 2017

Поліграф (All definitions of termin — 4)

Поліграф - технічний багатоканальний (у тому числі має канал виявлення протидії) реєстратор психофізіологічних реакцій суб’єкта дослідження, який дає можливість виявляти і фіксувати психофізіологічні реакції суб’єкта дослідження на певні стимули (подразники) шляхом перетворення його психофізіологічних показників активності з аналогових сигналів у цифрові сигнали, які відображаються у вигляді кривих на поліграмах

Find the definition in the text on May 11, 2017

Психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа

Психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа - нешкідливе для життя і здоров’я людини опитування з використанням комп’ютерного технічного засобу, призначеного для реєстрації психофізіологічних реакцій, під час якого проводиться аналіз динаміки зазначених реакцій суб’єкта дослідження у відповідь на психологічні стимули, представлені у формі варіантів відповідей, предметів, схем, фотографій тощо, що дає можливість виявити симуляцію і представити зареєстровані результати в аналоговій та/або цифровій формі

Find the definition in the text on May 11, 2017

Спеціаліст поліграфа (All definitions of termin — 4)

Спеціаліст поліграфа - працівник структурного підрозділу Бюро або у разі потреби залучений сторонній спеціаліст, який володіє державною мовою, має ступень “магістра” і здобув післядипломну освіту за програмами підготовки спеціалістів поліграфа

Find the definition in the text on May 11, 2017

Суб'єкт дослідження

Суб’єкт дослідження - працівник Бюро або особа, що претендує на призначення на посаду у Бюро, які не мають медичних протипоказань для проведення дослідження і яких визначено у завданні на проведення дослідження

Find the definition in the text on May 11, 2017


on top