Виробництво особливо небезпечних хімічних речовин

Виробництво особливо небезпечних хімічних речовин - технологічний процес або окрема його стадія, кінцевим результатом яких є безпосереднє одержання особливо небезпечної хімічної речовини

Find the definition in the text on July 13, 2016

Особливо небезпечні хімічні речовини

Особливо небезпечні хімічні речовини - речовини, наведені у переліку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1287

Find the definition in the text on July 13, 2016


on top