List of terms Number: 1 term

Правила відповідності відомостей декларації відомостям реєстрів та баз даних

Правила відповідності відомостей декларації відомостям реєстрів та баз даних - правила, що встановлюють ступінь невідповідності відомостей декларації відомостям з реєстрів та баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, які можуть містити інформацію про окремі об’єкти декларування, відповідно до пункту 7 розділу II Порядкуon top