List of terms Number: 1 term

Права на технологію

Права на технологію - майнові права на ноу-хау і наступні майнові права чи їх комбінації (права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, породи тварин, сорти рослин, топографії інтегральних мікросхем, авторське право на комп’ютерні програми, а також заявки на такі права та заявки на їх реєстрацію)on top