List of terms Number: 1 term

Рахунок для грошових розрахунків (платежів) за договором

Рахунок для грошових розрахунків (платежів) за договором - рахунок резидента, що не є банком (позичальника за договором/нового боржника), що використовується для грошових розрахунків (платежів) за операціями за договором [зарахування валютних цінностей на рахунок резидента-позичальника, що надходять як кредит від нерезидента; перерахування коштів з рахунку резидента-позичальника (нового боржника) для здійснення платежів у рахунок виконання боргових зобов’язань резидента- позичальника перед нерезидентом-кредитором, передбачених договором]on top