List of terms Number: 1 term

Початкова або додаткова маржа

Початкова або додаткова маржа - гарантійне покриття, яке передається між покупцем та продавцем біржового деривативу або між сторонами позабіржового деривативу для забезпечення можливості примусового закриття відкритої позиції за деривативом, розрахунки за яким здійснюються централізовано на біржі (біржовий дериватив) або за умовами двостороннього договору (позабіржовий дериватив), а також із залученням центрального контрагентаon top