List of terms Number: 1 term

Система стримування та противаг

Система стримування та противаг - розподіл повноважень між органами управління та/або підрозділами банку (уключаючи раду банку, правління банку, підрозділи контролю), який забезпечує взаємну підконтрольність, а також унеможливлює (упереджує) можливість прийняття органами управління рішень, які можуть призвести до негативних наслідків у діяльності банкуon top