List of terms Number: 5 terms

Вклад

Вклад — кошти в готівковій або безготівковій формі, у валюті України або іноземній валюті, які розміщені фізичною особою на її іменних рахунках в комерційному банку, що сплачує збори до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до чинного законодавства, умов договору. Залучення таким банком вкладів також може здійснюватися у формі випуску (емісії) іменних ощадних (депозитних) сертифікатів.


Вклад — це кошти в готівковій або безготівковій формі, у національній валюті України або іноземній валюті, розміщені фізичною особою на її іменних рахунках у банку, що сплачує збори до Фонду, на договірних засадах на визначений строк зберігання або без його зазначення, і підлягають виплаті вкладнику відповідно до умов договору та чинного законодавства України. Залучення таким банком вкладів може здійснюватися також у формі випуску (емісії) іменних ощадних (депозитних) сертифікатів.


вклад - кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти;


Вклад - кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти


Вклад - кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти;

 Про затвердження Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Decision, Regulation, Card, Typical Form, Form, Specification, Registry on July 5, 20122


on top