List of terms Number: 2 terms

Нерознімні з'єднання

Нерознімні з’єднання - з’єднання, в яких зварювані елементи прилягають один до одного торцевими поверхнями й мають шов та зону термічного впливу


Нерознімні з’єднання - з’єднання, які можуть бути роз’єднані лише методами, що включають руйнування

 Про затвердження Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Technical Regulations, Declaration, Typical Form, Specification on January 16, 201927


on top