List of terms Number: 3 terms

Неттінг

Неттінг - повне або часткове припинення зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів шляхом заліку зобов’язань або в інший спосіб. На момент здійснення неттінгу строк виконання зобов’язань, за якими здійснюється неттінг, вважається таким, що настав

 Про депозитарну систему України
Law of Ukraine on July 6, 20125178-VI

Неттінг - взаємозалік зустрічних вимог Національного банку та банку по операціях "своп", що виникають на визначену дату валютування в одній валюті. Розрахунки за неттінгом здійснюються на умовах попередньої оплати


Неттінг - повне або часткове припинення зобов'язань за правочинами щодо ЦП шляхом заліку зобов'язань або іншим способом. На момент здійснення неттінгу строк виконання зобов'язань, за якими здійснюється неттінг, уважається таким, що наставon top