List of terms Number: 1 term

Екстремальні умови

Екстремальні умови - виняткові, особливі, надзвичайні обставини, що загрожують життю і здоров’ю людей, мають вплив стрес-факторів, сприймаються та оцінюються як небезпечні, складні, безвихідні ситуації, унаслідок чого підвищують тривожність, емоційну напруженість, створюють психотравмуючий вплив на психіку людини

 Про затвердження Порядку психологічного забезпечення в Державній службі України з надзвичайних ситуацій
МВС України; Order, Procedure, Specification, Report, Typical Form, Journal, Reference, Opinion on August 31, 2017747


on top