List of terms Number: 1 term

Електронна адреса автора

Електронна адреса автора - адреса електронної пошти (e-mail) - запис, що складається з ідентифікатора, позначки "@" та доменного імені, що ідентифікує поштову скриньку автора, яка використовується автором для листування з контролюючими органами та повідомляється шляхом внесення адреси електронної пошти до облікових даних автора

 Про затвердження Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами
Мінфін України; Order, Procedure, Typical Form, Treaty, Message, Statement on June 6, 2017557


on top