List of terms Number: 4 terms

Потужність, замовлена до приєднання

Потужність, замовлена до приєднання - максимальна розрахункова потужність струмоприймачів об'єкта замовника або розрахункова величина збільшення дозволеної до використання потужності (у разі якщо не змінюється схема електрозабезпечення)

 Про затвердження Правил приєднання електроустановок до електричних мереж
НКРЕ; Resolution, Rule, Typical Form, Treaty, Statement, Terms, Information on January 17, 201332

Потужність, замовлена до приєднання - потужність у точці приєднання, заявлена Замовником виходячи із його потреб, яка забезпечується за договором приєднання

 Про затвердження Кодексу системи передачі
Нацком.енергетики, ком.послуг; Resolution, Code, Statement, Typical Form, Treaty, Terms on March 14, 2018309

Потужність, замовлена до приєднання - максимальна розрахункова потужність у точці приєднання об’єкта замовника або розрахункова величина збільшення дозволеної до використання потужності (у разі якщо не змінюється схема електрозабезпечення)

 Про затвердження Кодексу систем розподілу
Нацком.енергетики, ком.послуг; Resolution, Code, Form, Treaty, Statement, Terms on March 14, 2018310

Потужність, замовлена до приєднання - максимальна розрахункова потужність у точці приєднання об'єкта замовника або розрахункова величина збільшення дозволеної до використання потужності (у разі якщо не відбувається підвищення рівня надійності електрозабезпечення електроустановок замовника, не змінюється ступінь напруги в точці приєднання, не змінюється схема живлення електроустановок замовника (з однофазної на трифазну) та не змінюється точка забезпечення потужності)

 Про затвердження Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу
Нацком.енергетики, ком.послуг; Resolution, Method, Procedure, Form, Report, Information, Coefficients on December 18, 20181965


on top