List of terms Number: 1 term

Обсяг заставлених активів

Обсяг заставлених активів (майна) - обсяг активів (майна), за рахунок яких Національний банк має право задовольнити свої вимоги за операціями з рефінансування в повному обсязі, уключаючи суму кредиту, проценти за увесь строк користування ним та неустойку, і який визначається множенням справедливої вартості заставлених активів (майна) на коригуючий коефіцієнтon top