Автентифікація інформації

Автентифікація — процедура встановлення належності користувачеві інформації в системі (далі — користувач) пред'явленого ним ідентифікатора.

Find the definition in the text on October 13, 2011

Ідентифікація (All definitions of termin — 18)

Ідентифікація — процедура розпізнавання користувача в системі як правило за допомогою наперед визначеного імені (ідентифікатора) або іншої апріорної інформації про нього, яка сприймається системою.

Find the definition in the text on October 13, 2011


on top