List of terms Number: 2 terms

Сегмент

Сегмент - логічно чи фізично відокремлена частина ЄЦВТМ. Розбиття ЄЦВТМ на сегменти здійснюється для оптимізації мережевого трафіку та/або підвищення безпеки ЄЦВТМ в цілому;


Сегмент - напрям діяльності в рамках ліцензованого виду діяльності, відповідно до якого активи та витрати нафтотранспортного (нафтопродуктотранспортного) підприємства поділяються на два сегменти: транспортування нафти транзитом через територію України та транспортування нафти для споживачів України

 Про затвердження Порядку формування тарифів на транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами
Нацком.енергетики, ком.послуг; Resolution, Procedure, Statement, Typical Form, Specification, Information, Allocation on May 25, 2017690


on top