List of terms Number: 1 term

Пошкодження кабельної каналізації електрозв'язку

Пошкодження ККЕ - стан ККЕ, коли має місце відхилення від нормативного стану, що створило аварію на телекомунікаційній мережі або створює передумови для її виникнення;on top