Виконання Рішення Європейського суду з прав людини

Виконання Рішення — а) виплата Стягувачеві відшкодування та вжиття додаткових заходів індивідуального характеру; б) вжиття заходів загального характеру.

Find the definition in the text on December 2, 2012

Відшкодування

Відшкодування — а) сума справедливої сатисфакції, визначена рішенням Європейського суду з прав людини відповідно до статті 41 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; б) визначена у рішенні Європейського суду з прав людини щодо дружнього врегулювання або у рішенні Європейського суду з прав людини про схвалення умов односторонньої декларації сума грошової виплати на користь Стягувача.

Find the definition in the text on December 2, 2012

Заходи загального характеру щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини

Заходами загального характеру є заходи, спрямовані на усунення зазначеної в Рішенні системної проблеми та її першопричини, зокрема:

а) внесення змін до чинного законодавства та практики його застосування;

б) внесення змін до адміністративної практики;

в) забезпечення юридичної експертизи законопроектів;

г) забезпечення професійної підготовки з питань вивчення Конвенції та практики Суду прокурорів, адвокатів, працівників правоохоронних органів, працівників імміграційних служб, інших категорій працівників, професійна діяльність яких пов'язана із правозастосуванням, а також з триманням людей в умовах позбавлення свободи;

д) інші заходи, які визначаються — за умови нагляду з боку Комітету міністрів Ради Європи — державою-відповідачем відповідно до Рішення з метою забезпечення усунення недоліків системного характеру, припинення спричинених цими недоліками порушень Конвенції та забезпечення максимального відшкодування наслідків цих порушень.

Find the definition in the text on December 2, 2012

Комісія щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини

Комісія — Європейська комісія з прав людини.

Find the definition in the text on December 2, 2012

Конвенція щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини

Конвенція — Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.

Find the definition in the text on December 2, 2012

Орган представництва щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини

Орган представництва — орган, відповідальний за забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини та виконання його рішень.

Find the definition in the text on December 2, 2012

Оригінальний текст щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини

Оригінальний текст — офіційний текст, виконаний офіційною мовою Ради Європи: а) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та протоколів до неї; б) рішення та ухвали Європейського суду з прав людини; в) ухвали Європейської комісії з прав людини.

Find the definition in the text on December 2, 2012

Практика Суду щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини

Практика Суду — практика Європейського суду з прав людини та Європейської комісії з прав людини.

Find the definition in the text on December 2, 2012

Рішення (All definitions of termin — 8)

Рішення — а) остаточне рішення Європейського суду з прав людини у справі проти України, яким визнано порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; б) остаточне рішення Європейського суду з прав людини щодо справедливої сатисфакції у справі проти України; в) рішення Європейського суду з прав людини щодо дружнього врегулювання у справі проти України; г) рішення Європейського суду з прав людини про схвалення умов односторонньої декларації у справі проти України.

Find the definition in the text on December 2, 2012

Стягувач (All definitions of termin — 5)

Стягувач — а) особа, за заявою якої Європейським судом з прав людини постановлено Рішення; б) її представник, правонаступник; в) особа (група осіб), на користь якої рішенням Європейського суду з прав людини визначено обов'язок України в міждержавній справі.

Find the definition in the text on December 2, 2012

Суд щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини

Суд — Європейський суд з прав людини.

Find the definition in the text on December 2, 2012


on top